Πρόσκληση Υποβολής Εργασιών

Η Οργανωτική Επιτροπή της 2ης Παγκύπριας Ημερίδας Στατιστικής επιδιώκει την υποβολή επιστημονικών εργασιών υψηλού επιπέδου οι οποίες να προάγουν τη θεωρία και τις εφαρμογές της Στατιστικής Επιστήμης.

Ενδεικτικά οι θεματικές ενότητες της Ημερίδας-χωρίς να περιορίζονται σε αυτές-είναι οι ακόλουθες:

Θεματικές ενότητες της Ημερίδας