Το Εκπαιδευτικό και Εξεταστικό Κέντρο Frederick αξιοποιεί πάντοτε προσοντούχους εκπαιδευτές οι οποίοι στην πλειοψηφία τους είναι και πιστοποιημένοι εκπαιδευτές ενηλίκων από την ΑνΑΔ. Οι εκπαιδευτές αυτοί προέρχονται τόσο από το ακαδημαϊκό προσωπικό του Πανεπιστημίου Frederick όσο και από το ακαδημαϊκό προσωπικό άλλων Πανεπιστημίων αλλά και επαγγελματίες που προέρχονται από τη βιομηχανία. Όλοι οι εκπαιδευτές είναι έμπειροι, έχοντας σχεδιάσει και υλοποιήσει πληθώρα εκπαιδευτικών προγραμμάτων, κατέχουν στον μέγιστο βαθμό τα θεωρητικά και πρακτικά ζητήματα που σχετίζονται με τα εκπαιδευτικά προγράμματα που υλοποιούν, ενώ πλείστοι από αυτούς έχουν εμπειρία συντονισμού και συμμετοχής Ευρωπαϊκών και άλλων χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων έρευνας και καινοτομίας.