Το Εκπαιδευτικό και Εξεταστικό Κέντρο Frederick αφουγκραζόμενο τις ανάγκες της σημερινής κοινωνίας και της αγοράς έχει σχεδιάσει και αναπτύξει προγράμματα κατάρτισης στους τομείς της:  ενέργειας, μηχανολογίας και οργάνωσης παραγωγής, τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, πολιτικής και περιβαλλοντικής μηχανικής, αειφόρου ανάπτυξης και περιβάλλοντος, εκπαίδευσης και πολιτισμού, δημόσιας υγείας, κοινωνικών επιστημών και οικονομίας.

Ως πιστοποιημένο κέντρο κατάρτισης από την ΑνΑΔ, το Εκπαιδευτικό και Εξεταστικό Κέντρο Frederick μπορεί να σχεδιάσει και να υλοποιήσει προγράμματα κατάρτισης στην βάση των αναγκών που έχουν συγκεκριμένες επιχειρήσεις ή οργανισμοί.  Το κόστος των προγραμμάτων αυτών θα επιχορηγείται από την ΑνΑΔ μέχρι και 80%. Περισσότερες πληροφορίες για τα μονοεπιχειρησιακά προγράμματα κατάρτισης που επιχορηγούνται από την ΑνΑΔ.