Το Εκπαιδευτικό και Εξεταστικό Kέντρο Frederick, ανακοινώνει την διεξαγωγή εξετάσεων για το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ενεργειακών Ελεγκτών Κατηγορίας Α και Β το οποίο εγκρίθηκε από την Υπηρεσία Ενέργειας και πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις πρόνοιες των Περί Ενεργειακής Απόδοσης κατά την Τελική Χρήση και τις Ενεργειακές Υπηρεσίες (Ενεργειακοί Ελεγκτές) Κανονισμούς του 2012 (Κ.Δ.Π 184/2012).

Οι επιτυχόντες στην εξέταση αποκτούν δικαίωμα εγγραφής στο αντίστοιχο επαγγελματικό  Μητρώο των Ενεργειακών Ελεγκτών της Υπηρεσίας Ενέργειας, του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.

Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί στις 10/12/2016, στο Πανεπιστήμιο Frederick, στην αίθουσα 27 από τις 8:30 μέχρι τις 14:00.

Το κόστος εξέτασης για Κατηγορία Α και Β είναι 160 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και για κατηγορία Α ή Β 80 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε στο 22394394 (ext.174), Γιώργος Νικολαΐδης.