Το Εκπαιδευτικό και Εξεταστικό Κέντρο Frederick ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο της στρατηγικής ανάπτυξης του Εκπαιδευτικού και Εξεταστικού Κέντρου Frederick τον Δεκέμβριο του 2016 η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού επιθεώρησε και ενέκρινε 6 επιπλέον αίθουσες στη Λευκωσία και 5 στη Λεμεσό, οι οποίες είναι πλέον διαθέσιμες για αξιοποίηση από τα πολυεπιχειρησιακά προγράμματα κατάρτισης που το Κέντρο προσφέρει ή για ενοικίασή τους από το Κέντρο σε εξωτερικούς συνεργάτες.