Το Εκπαιδευτικό και Εξεταστικό Κέντρο Frederick συμμετείχε στην εκδήλωση «Υποτροφίες για Σπουδές σε Κύπρο και Εξωτερικό, Προγράμματα Κατάρτισης και Απασχόλησης Νέων». Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 9 Μαΐου 2017 και ήταν μια πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου Frederick που στόχευε στην ανάδειξη των σημαντικών δυνατοτήτων που υπάρχουν έτσι ώστε να διεκδικήσει κάποιος νέος το μέλλον που ονειρεύεται.

Δημόσιοι και ιδιωτικοί Κοινωνικοί και Παραγωγικοί Φορείς, Δήμοι, Ιδρύματα, Σχολικές Εφορείες, Επιτροπές και Υπηρεσίες που παρέχουν υποτροφίες για σπουδές σε Κύπρο και εξωτερικό καθώς και επιχορηγημένα σχέδια και προγράμματα κατάρτισης και απασχόλησης, φιλοξενήθηκαν στο Πανεπιστήμιο Frederick και ενημέρωσαν το κοινό για το σύνολο των ευκαιριών που προσφέρουν.

Το Κέντρο με τη συμμετοχή του είχε την ευκαιρία να ενημερώσει το κοινό για τις υπηρεσίες που παρέχει και τα ωφελήματα που μπορεί να αποκομίσει κάποιος με τη συμμετοχή του σε εκπαιδευτικά προγράμματα κατάρτισης. Το κοινό ενημερώθηκε επίσης για τις ευκαιρίες επιχορήγησης που υπάρχουν μέσω της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ), οι οποίες φτάνουν μέχρι και επιχορήγηση του 80% του κόστους ή και στο 100% στην περίπτωση των ανέργων. Το Εκπαιδευτικό και Εξεταστικό Κέντρο είναι πιστοποιημένο από την ΑνΑΔ ως κέντρο κατάρτισης με πιστοποιημένες δομές κατάρτισης τόσο στη Λευκωσία όσο και στη Λεμεσό. (02-06-2017)