Το Εκπαιδευτικό και Εξεταστικό Κέντρο FREDERICK ανακοινώνει την έναρξη επιχορηγημένου από την ΑνΑΔ εκπαιδευτικού προγράμματος, εγκεκριμένου από την Υπηρεσία Ενέργειας, για την κατάρτιση ενεργειακών ελεγκτών με σκοπό την εγγραφή τους στο μητρώο ενεργειακών ελεγκτών.

Το προσφερόμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα αφορά την κατηγορία Α (ενεργειακοί έλεγχοι σε κτίρια) και κατηγορία Β (ενεργειακοί έλεγχοι σε βιομηχανίες) βάσει της νομοθεσίας ΚΔΠ 184/2012.

Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο και θα ολοκληρωθεί το Δεκέμβριο του 2017.

Περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ. (04-09-2017)