Το Εκπαιδευτικό και Εξεταστικό Κέντρο FREDERICK ανακοινώνει την έναρξη επιχορηγημένου από την ΑνΑΔ εκπαιδευτικού προγράμματος, εγκεκριμένου από την Υπηρεσία Ενέργειας, για την Κατάρτιση Μηχανολόγων Μηχανικών για Επιθεώρηση Συστημάτων Θέρμανσης με Λέβητα.
Το προσφερόμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα αποσκοπεί στην προετοιμασία των μηχανικών για εξέταση για εγγραφή τους στο Μητρώο Επιθεωρητών Συστημάτων Θέρμανσης με Λέβητα.

Το πρόγραμμα κατάρτισης θα ξεκινήσει στις 26 Φεβρουαρίου και θα ολοκληρωθεί στις 8 Μαρτίου 2018.

Για δήλωση ενδιαφέροντος πατήστε εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες πατήστε  εδώ. (15/12/2017)