Το Εκπαιδευτικό και Εξεταστικό Κέντρο Frederick ανακοινώνει την έγκριση από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ), 26 Πολυεπιχειρησιακών Προγραμμάτων Kατάρτισης για το Α’ Εξάμηνο του 2018 (01/01/2018 – 30/06/2018). Σκοπός των προγραμμάτων είναι η συμμετοχή εργοδοτουμένων επιχειρήσεων/οργανισμών και ανέργων, σύμφωνα με προϋποθέσεις και κριτήρια που καθορίζει η ΑνΑΔ.

Το Εκπαιδευτικό και Εξεταστικό Κέντρο Frederick εστιάζει τις δραστηριότητές του στην παροχή προγραμμάτων κατάρτισης στα θέματα: ενέργειας, μηχανολογία και οργάνωση παραγωγής, τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, πολιτική και περιβαλλοντική μηχανική, αειφόρος ανάπτυξη και περιβάλλον, εκπαίδευση και πολιτισμός, δημόσια υγεία, κοινωνικές επιστήμες και οικονομία. 

Για τον πλήρη κατάλογο των προγραμμάτων και περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

(29/01/2018)