Το Εκπαιδευτικό και Εξεταστικό Κέντρο FREDERICK ανακοινώνει ότι έχουν ξεκινήσει οι δηλώσεις ενδιαφέροντος για το πρόγραμμα κατάρτισης ενεργειακών ελεγκτών. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εργοδοτούμενους επιχειρήσεων και άνεργους και είναι εγκεκριμένο και επιχορηγημένο από την ΑνΑΔ. Επίσης είναι εγκεκριμένο από την Υπηρεσία Ενέργειας και έχει σκοπό την εγγραφή, των καταρτιζόμενων, στο μητρώο ενεργειακών ελεγκτών.

Το προσφερόμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα αφορά την κατηγορία Α (ενεργειακοί έλεγχοι σε κτίρια) και κατηγορία Β (ενεργειακοί έλεγχοι σε βιομηχανίες).

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή οποιουδήποτε φυσικού προσώπου στο μητρώο ενεργειακών ελεγκτών είναι, πέραν της παρακολούθησης των εγκεκριμένων σεμιναρίων και η επιτυχία σε εξετάσεις τις οποίες θα διοργανώσει το Πανεπιστήμιο Frederick, ως εγκεκριμένο από την Υπηρεσία Ενέργειας εξεταστικό κέντρο. Απαραίτητη είναι επίσης η εμπειρία όπως καθορίζεται από τη σχετική νομοθεσία ΚΔΠ 184_2012 - Ενεργειακοί Ελεγκτές Κανονισμοί του 2012.

Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 120 ώρες και αναμένεται να πραγματοποιηθεί τον Απρίλιο του 2018.

Για δήλωση ενδιαφέροντος πατήστε εδώ.

(29/01/2018)