Μετά το τέλος του εκπαιδευτικού προγράμματος για κατάρτιση Μηχανολόγων Μηχανικών για επιθεώρηση συστημάτων θέρμανσης με λέβητα, πραγματοποιήθηκαν εξετάσεις για πιστοποίηση των μηχανικών.

Το Πανεπιστήμιο Frederick, ως εξουσιοδοτημένος οργανισμός αξιολόγησης από την Υπηρεσία Ενέργειας, διοργάνωσε εξετάσεις (θεωρητικό και πρακτικό θέμα) για πιστοποίηση επιθεωρήσεων συστημάτων θέρμανσης με λέβητα ονομαστικής ισχύος εξόδου μεγαλύτερης των 20KW για την παραγωγή ζεστού νερού για τη θέρμανση χώρου.

Οι εξετάσεις απευθύνονταν σε Μηχανολόγους Μηχανικούς, εγγεγραμμένους στο ΕΤΕΚ, με τριετή εμπειρία.

L2.jpgL1.jpg