Το Πανεπιστήμιο Frederick στη Λεμεσό φιλοξένησε τις εργασίες του δεύτερου επιμορφωτικού προγράμματος κατάρτισης Διαμεσολαβητών, το οποίο πραγματοποιήθηκε από το Εκπαιδευτικό και Εξεταστικό Κέντρο Frederick. Το πρόγραμμα ήταν επιχορηγημένο από την ΑνΑΔ και σε αυτό συμμετείχαν εργοδοτούμενοι επιχειρήσεων και άνεργοι.

Η διαμεσολάβηση είναι μια διαδικασία εξωδικαστικής διευθέτησης διαφορών, κατά την οποία όσοι διαφωνούν ορίζουν έναν τρίτο, το διαμεσολαβητή, ο οποίος κάνοντας χρήση κατάλληλων τεχνικών αλλά και της ίδιας της διαμεσολαβητικής διαδικασίας, τους βοηθά να καταλήξουν σε μια συμφωνία. Ως ένα εναλλακτικό μέσο επίλυσης διαφορών, η διαμεσολάβηση προβλέπεται στην Κύπρο ήδη από το 2012, μετά από σχετική Οδηγία της Ε.Ε., που επέβαλε στα Κράτη- Μέλη της μεταξύ άλλων να εξασφαλίσουν μια ισορροπημένη σχέση μεταξύ της διευθέτησης των υποθέσεων εντός και εκτός δικαστηρίων. Η ανάγκη προώθησης του θεσμού επιβάλλεται και μετά τις πρόσφατες αξιολογήσεις του εθνικού μας συστήματος απονομής δικαιοσύνης, που έφεραν την Κύπρο στις τελευταίες θέσεις εντός της Ε.Ε., λόγω ιδίως της μεγάλης καθυστέρησης στην έκδοση αποφάσεων.

Σκοπός του προγράμματος ήταν η παροχή πλήρους εκπαίδευσης και η ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων του διαμεσολαβητή, όπως προβλέπονται από την Κυπριακή και διεθνή νομοθεσία και πρακτική.  Η εκπαίδευση έγινε από εκπαιδευτές με ευρεία και πολυετή εμπειρία στον χώρο.

Ο Δρ Δημήτρης Θεοχάρης, η κα Μαρίνα Αρσενοπούλου και ο κ Ευστράτιος Μαυραγάνης με ευρεία και πολυετή εμπειρία στον τομέα της Νομικής και της Διαμεσολάβησης, χρησιμοποίησαν σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας κρατώντας αμείωτο το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων. Στις 40 ώρες του προγράμματος, οι συμμετέχοντες πέραν από τις θεωρητικές γνώσεις, εξασκήθηκαν πρακτικά και οι ίδιοι στη διαμεσολάβηση, μέσα από role plays και προσομοιώσεις πραγματικών διαπραγματεύσεων.

Οι επόμενοι διαπιστευμένοι από το Πανεπιστήμιο Frederick διαμεσολαβητές είναι έτοιμοι να αναλάβουν δράση, μιας και έχουν πλέον τη δυνατότητα να εγγραφούν στο Μητρώο Διαμεσολαβητών που τηρεί το Υπουργείο Δικαιοσύνης και να εργαστούν ως διαμεσολαβητές.

Το Πανεπιστήμιο Frederick συγχαίρει θερμά τους συμμετέχοντες και εύχεται σε όλους μια επιτυχημένη επαγγελματική πορεία!