Το Πανεπιστήμιο Frederick, ως εγκεκριμένος εξεταστικός οργανισμός από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, ανακοινώνει τη διεξαγωγή εξετάσεων για πιστοποίηση εγκαταστατών μικρής κλίμακας ηλιακών φωτοβολταϊκών συστημάτων, στις εγκαταστάσεις του οργανισμού στη Λευκωσία, βάσει του Διατάγματος Κ.Δ.Π. 25/2017.

Οι εξετάσεις αφορούν φυσικά πρόσωπα, που έχουν παρακολουθήσει εγκεκριμένο από το ΥΕΕΒ πρόγραμμα κατάρτισης από εγκεκριμένο φορέα κατάρτισης.

Θεωρητική Εξέταση: 5 Απριλίου 2019, 09:00-11:00

Πρακτική Εξέταση1: 5 Απριλίου 2019, 12:00-17:00 & 6 Απριλίου 2019, 08:00-17:00

Κόστος εξέτασης: €100 + 19% ΦΠΑ

Αίτηση Συμμετοχής