Το Πανεπιστήμιο Frederick και το Εκπαιδευτικό και Εξεταστικό Κέντρο Frederick με τη στήριξη του Σύνδεσμου Αδειούχων Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Κύπρου (Σ.Ε.Η.Κ.), ανακοινώνουν την έναρξη του προγράμματος ‘Κατάρτιση για Εγκαταστάτες Ηλιακών Φωτοβολταϊκών Συστημάτων (Κατηγορία Γ΄)’ βάσει της Ευρωπαϊκής οδηγίας 2009/28/ΕΚ και των κανονισμών Κ.Δ.Π. 374/2015.

Το πρόγραμμα είναι πιστοποιημένο από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (ΥΕΕΒΤ) και η παρακολούθηση του είναι απαραίτητη προϋπόθεση (όπως και η επιτυχία στις σχετικές εξετάσεις) για όλους τους εγκαταστάτες φωτοβολταϊκών συστημάτων που επιθυμούν να εγγραφούν στο Μητρώο Εγκαταστατών Φωτοβολταϊκών Συστημάτων του ΥΕΕΒΤ.

Το πρόγραμμα επιχορηγείται από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Χώρος Διεξαγωγής: Πανεπιστήμιο Frederick, Λευκωσία*

Διάρκεια: 45 ώρες

Ημερομηνίες διεξαγωγής: 20 Μαΐου –  15 Ιουνίου 2019

Ενημερωτικό Φυλλάδιο + Ωρολόγιο Πρόγραμμα

*Το Πανεπιστήμιο Frederick έχει εγκριθεί από την Υπηρεσία Ενέργειας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ως φορέας κατάρτισης για εγκαταστάτες ηλιακών φωτοβολταϊκών συστημάτων (Αρ. Έγκρισης: 2018/04).

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με το 22394489.