Το Πανεπιστήμιο Frederick βασικός φορέας του έργου DIS.CO για την ανάπτυξη δεξιοτήτων εξ αποστάσεως συμβουλευτικής στον χώρο της συμβουλευτικής γυναικών θυμάτων βίας

Το Πανεπιστήμιο Frederick είναι ένας από τους βασικούς φορείς του έργου «DIS.CO – Ανάπτυξη των δεξιοτήτων στην «εξ αποστάσεως συμβουλευτική» για επαγγελματίες στον χώρο της συμβουλευτικής γυναικών θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας ή κακοποίησης» που συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαικής Ένωσης και θα ολοκληρωθεί τον Νοέμβριο του 2019. Συντονιστής του έργου είναι ο Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Νομού Ηρακλείου.  

Το έργο είναι διάρκειας δύο ετών και στοχεύει στην ανάπτυξη, την πιλοτική δοκιμή και τη διάχυση υλικού κατάρτισης αναφορικά με τη βελτίωση των βασικών ικανοτήτων των επαγγελματιών ψυχο-κοινωνικής συμβουλευτικής στον χώρο της συμβουλευτικής γυναικών θυμάτων βίας. Επιπρόσθετα, το πρόγραμμα στοχεύει να δημιουργήσει και να προωθήσει τη χρήση εναλλακτικών ηλεκτρονικών μέσων με στόχο την παροχή εναλλακτικών καινοτόμων υπηρεσιών στον χώρο της συμβουλευτικής γυναικών θυμάτων βίας μέσω νέων τεχνολογιών.

Το Πανεπιστήμιο Frederick συντόνισε το δεύτερο πακέτο εργασίας του έργου, το οποίο αφορά το προφίλ του «εξ αποστάσεως συμβούλου». Πιο συγκεκριμένα, σε αυτό το πακέτο εργασίας γίνεται αναφορά στις απαιτούμενες ικανότητες και τις κύριες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες συμβουλευτικής, δουλεύοντας εξ αποστάσεως, παρουσιάζονται οι ικανότητες που πρέπει να αναπτυχθούν από τους εξ αποστάσεως συμβούλους και εν τέλει παρουσιάζονται οι απαραίτητες ικανότητες για τη διαμόρφωση του προφίλ του εξ αποστάσεως σύμβουλου, για τη συμβουλευτική γυναικών θυμάτων ενδοοικογενειακής και σεξουαλικής βίας και κακοποίησης.

Επιπρόσθετα, το έργο θα προωθήσει τη χρήση εναλλακτικών μέσων μάθησης (e-learning) συνοδευόμενων με ψηφιακά εργαλεία εργασίας, όπως την online εφαρμογή Safety Planning, καθώς και συμβατικούς πρακτικούς οδηγούς.

Οι συνεργαζόμενοι φορείς του έργου είναι το Πανεπιστήμιο Frederick (Τμήμα Ψυχολογίας και Κοινωνικών Επιστημών), το Πανεπιστήμιο Κρήτης (Τμήμα Ψυχολογίας), το Queen’s University of Belfast (School of Social Sciences, Education and Social Work), το University of Tartu, ο ευρωπαικός σύνδεσμος Women Against Violence (WAVE), η οργάνωση M&M Profuture Training από την Ισπανία, η οργάνωση Northern Ireland Rape Crisis Association από τη Βόρεια Ιρλανδία και η οργάνωση Women’s Support and Information Center από την Εσθονία.

Στην Κύπρο θα εκπαιδευτούν από το Τμήμα Ψυχολογίας και Κοινωνικών Επιστημών, 20 Ψυχολόγοι και Κοινωνικοί Λειτουργοί, σχετικά με τις ικανότητες που πρέπει να έχουν οι εξ αποστάσεως σύμβουλοι για τη συμβουλευτική γυναικών θυμάτων ενδοοικογενειακής και σεξουαλικής βίας και κακοποίησης.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη σελίδα του έργου στο facebook https://www.facebook.com/DISCOagainstVAW/ ή επικοινωνήστε με τους Δρ Σταύρο Πάρλαλη (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) και Δημήτρη Χατζηχαραλάμπους (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) του Τμήματος Ψυχολογίας και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Frederick.