ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΑΘΗΣΗ

Περισσότερες Πληροφορίες

Please type your full name.
Please type your full name.
Invalid email address.
Invalid Input
Invalid Input
Please tell us how big is your company.
Please tell us how big is your company.
Please tell us how big is your company.

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΑΘΗΣΗ

Με τη ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας, του διαδικτύου και της σύγχρονης εξ αποστάσεως επικοινωνίας, αλλά και με την ωρίμανση της γνώσης και την ανάπτυξη αποδοτικών μοντέλων για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, δημιουργείται πλέον το κατάλληλο περιβάλλον για την προσφορά εξ αποστάσεως προγραμμάτων σπουδών, τα οποία να είναι ανάλογα με τη συμβατική πανεπιστημιακή εκπαίδευση.

Υιοθετώντας τις τελευταίες αυτές εξελίξεις, στο Πανεπιστήμιο Frederick αναπτύξαμε ένα σύγχρονο και πρωτοποριακό εκπαιδευτικό πλαίσιο που βρίσκεται στο προσκήνιο της εκπαιδευτικής καινοτομίας για να παρέχουμε ποιοτικά εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών. Αυτό πιστοποιείται και από τις εκθέσεις αξιολόγησης που έτυχε το μοντέλο εξ αποστάσεως μάθησής, αλλά και από τα αντίστοιχα προγράμματα που αναπτύχθηκαν. Παρέχοντας τους κατάλληλους πόρους, τόσο επιστημονικούς όσο και διοικητικούς, επιτυγχάνουμε ένα ιδανικό περιβάλλον για εξ αποστάσεως σπουδές.

Γι’ αυτό άλλωστε και όλα τα προγράμματά μας είναι αναγνωρισμένα από διάφορους φορείς τόσο από την Κυπριακή Δημοκρατία όσο και από άλλες χώρες (π.χ. από τον ΔΟΑΤΑΠ στην Ελλάδα).

Σήμερα παρέχονται προγράμματα σπουδών στη Σχολή Επιστημών Αγωγής και Κοινωνικών Επιστημών, στη Σχολή Νομικής και Διοίκησης Επιχειρήσεων, στη Σχολή Επιστημών Υγείας, καθώς και στην Πολυτεχνική Σχολή, ενώ στόχος μας είναι και η ανάπτυξη εξ αποστάσεως προγραμμάτων σε όλες τις σχολές του Πανεπιστημίου. Επίσης η Επιτροπή εξ Αποστάσεως Μάθησης, ενσωματώνοντας τις τελευταίες έρευνες σε σχέση με την παροχή εξ αποστάσεως προγραμμάτων σε προπτυχιακό επίπεδο, έχει εμπλουτίσει το υφιστάμενο παιδαγωγικό πλαίσιο και με το νέο ακαδημαϊκό έτος θα παρέχεται και το πρώτο εξ αποστάσεως πτυχίο του Πανεπιστημίου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων.

Ασπαζόμενοι το ήθος και τη φιλοσοφία του Πανεπιστημίου μας με επίκεντρο τον φοιτητή, μπορείς να νιώθεις ασφαλής ότι ακολουθώντας ένα εξ αποστάσεως πρόγραμμά μας, θα έχεις την απαιτούμενη στήριξη και θα αποκτήσεις την κατάλληλη γνώση και δεξιότητες που θα σε βοηθήσουν να επιτύχεις τους επαγγελματικούς σου στόχους χωρίς να περιορίζεσαι στον χρόνο και τον τόπο μάθησής σου!

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ


Όλα τα προγράμματα της Σχολής αναγνωρίζονται από το ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ., παρέχοντας κάθε επίσημη ακαδημαϊκή αναγνώριση από την Κυπριακή Δημοκρατία. Επιπρόσθετα, όλα τα προγράμματα έχουν αναγνωριστεί από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) της Ελλάδας.

TESTIMONIALES

#TheJourneyToMySuccess

Get inspired by our students

5 + 1 ΛΟΓΟΙ ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΙΣ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK


1. Σύγχρονα Περιβάλλοντα Μάθησης
Tο Πανεπιστήμιο Frederick δίνει τη δυνατότητα σε όλους να έχουν ελεύθερη πρόσβαση στη γνώση και υψηλή ποιότητα μάθησης μέσω σύγχρονων περιβαλλόντων μάθησης και τη χρήση νέων τεχνολογιών. Η παράδοση του υλικού, η αλληλεπίδραση, συνεργασία και επικοινωνία φοιτητών και καθηγητών όπως επίσης και η παράδοση εργασιών, πραγματοποιείται με ηλεκτρονικά μέσα και κυρίως μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης (LMS).

2. Αναγνώριση και κατοχύρωση επαγγελματικών δικαιωμάτων
Οι τίτλοι σπουδών του Πανεπιστημίου Frederick δεν παρέχουν μόνο ακαδημαϊκή αναγνώριση, αλλά και την αντίστοιχη αναγνώριση από αρμόδια επαγγελματικά σώματα. Σε όλα τα προγράμματα σπουδών, στα οποία το Πανεπιστήμιο έχει αποφοίτους και σχετίζονται με επαγγελματικά σώματα, έχει ήδη δοθεί η αντίστοιχη επαγγελματική αναγνώριση.

Το Πανεπιστήμιο Frederick χαίρει πολλών αναγνωρίσεων και πιστοποιήσεων από ανεξάρτητους εθνικούς και διεθνείς φορείς που διασφαλίζουν το υψηλό επίπεδο της παρεχόμενης μόρφωσης και την αξιοπιστία των τίτλων σπουδών που εκδίδονται, γεγονός που επιβεβαιώνεται από τη σύναψη Μνημονίων Συνεργασίας με μερικά από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου.

3. Ιστορία και Παράδοση
Το Πανεπιστήμιο Frederick είναι το 1ο Πανεπιστήμιο που εγγράφηκε στο μητρώο ιδιωτικών πανεπιστημίων στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου. Συμπληρώνει φέτος 10 χρόνια λειτουργίας και έχει μια μακρόχρονη ιστορία 52 ετών ως εκπαιδευτικό ίδρυμα με καταξίωση στην Κυπριακή κοινωνία. Μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού και απόφοιτοι έχουν διατελέσει Υπουργοί, εκπρόσωποι της Κύπρου σε διεθνείς οργανισμούς και μέλη διοικητικών συμβουλίων μεγάλων οργανισμών.

4. Διδασκαλία που εμπνέει, εργασιακή εμπειρία παράλληλα με τις σπουδές
Το διδακτικό προσωπικό του Πανεπιστημίου έχει αξιολογηθεί από εξωτερικές διεθνείς επιτροπές ακαδημαϊκών και έχει φοιτήσει ή διδάξει σε πανεπιστήμια χωρών με μεγάλη πανεπιστημιακή παράδοση όπως Αγγλία, Γερμανία, ΗΠΑ, και Ελλάδα. Επιπρόσθετα, το Πανεπιστήμιο συμμετέχει σε διεθνή χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα.
Προτεραιότητά όλων είναι η δημιουργία μιας κοινότητας μάθησης μέσω της οποίας υπάρχει συστηματική θετική επίδραση στον τρόπο που μαθαίνεις, σκέφτεσαι, δρας και εργάζεσαι. Αυτό αποδεικνύεται έμπρακτα από την έμφαση που δίνεται στην απόκτηση εργασιακής εμπειρίας κατά τη διάρκεια των σπουδών, καθώς και από τις πολλές διακρίσεις φοιτητών και αποφοίτων σε παγκύπριους και διεθνείς διαγωνισμούς.

5. Δίδακτρα, υποτροφίες και Οικονομική στήριξη
Το Πανεπιστήμιο Frederick, προσφέρει διαχρονικά μειωμένα δίδακτρα και οικονομική στήριξη σε φοιτητές, με μορφή υποτροφιών βάσει της επίδοσής τους, της οικονομικής και κοινωνικής τους κατάστασης και της διάκρισής τους στον αθλητισμό:
- Υποτροφίες έως και 100% για νεοεισερχόμενους φοιτητές βάσει επίδοσης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
- Ειδικό Σχέδιο Υποτροφιών – 10 for 10: Το Πανεπιστήμιο Frederick συμπληρώνει φέτος 10 χρόνια λειτουργίας και γι’ αυτό το κάθε ένα από τα 14 Τμήματά του προσφέρει 10 υποτροφίες από 50-100%.
- Υποτροφίες ακαδημαϊκής επίδοσης κατά τη Διάρκεια της Φοίτησης.
- Υποτροφίες σε Μετεγγραφόμενους φοιτητές.
- Αθλητικές Υποτροφίες.
- Υποτροφίες σε Συμβασιούχους Οπλίτες (ΣΥΟΠ).
- Άλλες Υποτροφίες μέσω φορέων και οργανισμών.
- Οικονομική Στήριξη και Βοηθήματα:
α) Υπό μορφή εκπτώσεων σε οικογένειες με οικονομικά προβλήματα, φοιτητές από πολύτεκνες οικογένειες και αδέρφια που σπουδάζουν ταυτόχρονα στο Πανεπιστήμιο Frederick.
β) Μέσω του σχήματος εργοδότησης φοιτητών εντός τους Πανεπιστημίου.

6. Ολοκληρωμένη στήριξη, συναρπαστική φοιτητική εμπειρία και επαγγελματική υπεροχή
Στο Πανεπιστήμιο Frederick προσφέρουμε σε όλους τους φοιτητές, εξ αποστάσεως και συμβατικούς, τις ίδιες εξειδικευμένες, υποστηρικτικές υπηρεσίες, πριν, κατά τη διάρκεια, και μετά τις σπουδές τους, που σκοπό έχουν να ενισχύσουν την ακαδημαϊκή, προσωπική και επαγγελματική τους ανάπτυξη, και να βοηθήσουν στον επιτυχή σχεδιασμό του ατομικού πλάνου σταδιοδρομίας τους. Επίσης, μετά την ανάπτυξη των εξ αποστάσεως προγραμμάτων και κατ’ επέκταση των εξ αποστάσεως φοιτητών, συστάθηκε ειδική Μονάδα που απασχολείται αποκλειστικά με τα εξ αποστάσεως προγράμματα και με τους εξ αποστάσεως φοιτητές με σκοπό την καλύτερη καθοδήγηση και διοικητική υποστήριξη των εξ αποστάσεως φοιτητών. Εκτός από τη Μονάδα τα εξ αποστάσεως προγράμματα και οι εξ αποστάσεως φοιτητές υποστηρίζονται από την Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης.

Στο Πανεπιστήμιο Frederick μετατρέπουμε τη μάθηση σε βιωματική εμπειρία: σπουδές, εργασία και πλούσια φοιτητική δράση, είναι η συνταγή της επιτυχίας που σου προσφέρουμε για αξέχαστες εμπειρίες ζωής και επαγγελματικής υπεροχής! Εργοδότες από όλους τους τομείς της βιομηχανίας υποστηρίζουν ότι: “Το Πανεπιστήμιο Frederick προετοιμάζει κατάλληλα τους νέους για να ενταχθούν άμεσα σε απαιτητικά περιβάλλοντα εργασίας”.

facebook youtube

©2017 Frederick University. All rights reserved.

facebook youtube

©2017 Frederick University. All rights reserved.

facebook youtube

©2017 Frederick University. All rights reserved.

Search