ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ


Έναρξη Νέου Κύκλου Σπουδών 5 Φεβρουαρίου 2018

Περισσότερες Πληροφορίες

Invalid email address.
Invalid Input
Invalid Input
Please tell us how big is your company.
Please tell us how big is your company.
Please tell us how big is your company.

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Η Σχολή Επιστημών Αγωγής και Κοινωνικών Επιστημών εστιάζει σε τρεις βασικές περιοχές που σχετίζονται με τον άνθρωπο: στην Παιδαγωγική και τις Επιστήμες της Αγωγής, την Ψυχολογία και την Ανάπτυξη του Ανθρώπου, και την Κοινωνική Εργασία και Κοινωνική Ενσωμάτωση.

Το Τμήμα Επιστημών Αγωγής απευθύνεται σε κάθε νέο άνθρωπο που θέλει να καταρτιστεί στην Παιδαγωγική και τις Επιστήμες της Αγωγής και σε προσκαλεί σε ένα ταξίδι μάθησης, δημιουργικότητας, έρευνας κι αυτογνωσίας. Παράλληλα, στο Τμήμα Ψυχολογίας και Κοινωνικής Εργασίας θα έχεις την ευκαιρία να επικεντρωθείς στη μελέτη και έρευνα του ανθρώπινου νου και της λειτουργίας του, της ανθρώπινης συμπεριφοράς, αλλά και της συμπεριφοράς και στήριξης του ανθρώπου μέσα στο κοινωνικό σύνολο.

Τα σύγχρονα προγράμματα σπουδών, το δυναμικό ερευνητικό και διδακτικό προσωπικό και η άρτια υλικοτεχνική υποδομή της Σχολής, αποτελούν εγγύηση ότι θα οδηγηθείς στην πραγματοποίηση των ονείρων και των επιδιώξεών σου. Με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους φοιτητές και όραμα την ποιότητα στην εκπαίδευση για την ευημερία του ανθρώπου και της κοινωνίας, εμπλουτίζουμε και αναθεωρούμε τα προγράμματα σπουδών μας συντονιζόμαστε με την ευμετάβλητη κοινωνική, οικονομική και επιστημονική πραγματικότητα και παρεμβαίνουμε στη διαμόρφωσή της.

Με τα τέσσερα προπτυχιακά προγράμματα και τα δεκαπέντε μεταπτυχιακά (δια ζώσης και εξ αποστάσεως) καθώς και τα διδακτορικά προγράμματα σε τομείς αιχμής, αποσκοπούμε στην προετοιμασία νέων επιστημόνων που έχουν τη γνωστική και μεθοδολογική κατάρτιση για να προσφέρουν στην Παιδεία, στον Άνθρωπο και στην Κοινωνία γενικότερα παρέχοντάς τους όλα τα απαραίτητα προσόντα, εφόδια, γνώσεις και δεξιότητες για επιτυχία στην άσκηση επαγγέλματος στον συγκεκριμένο χώρο που θα επιλέξουν.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ


Όλα τα προγράμματα της Σχολής αναγνωρίζονται από το ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ., παρέχοντας κάθε επίσημη ακαδημαϊκή αναγνώριση από την Κυπριακή Δημοκρατία. Επιπρόσθετα, όλα τα προγράμματα έχουν αναγνωριστεί από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) της Ελλάδας.

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Επιστημών Αγωγής αποκτούν τα απαραίτητα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για να διοριστούν ως εκπαιδευτικοί στην Κύπρο.

Σε σχέση με τις επαγγελματικές αναγνωρίσεις, οι κάτοχοι του Πτυχίου Κοινωνικής Εργασίας μπορούν να εγγραφούν στο Μητρώο Κοινωνικών Λειτουργών στην Κύπρο και να εργοδοτηθούν σε αρμόδιες υπηρεσίες και δομές.

Οι απόφοιτοι του προγράμματος Ψυχολογίας έχουν όλα τα απαιτούμενα προσόντα για να συμπεριληφθούν στο επίσημο μητρώο Ψυχολόγων. Παράλληλα, έχουν όλα τα τυπικά προσόντα για να εξασκήσουν το επάγγελμα, ενώ μπορούν επίσης να εγγραφούν ως ψυχολόγοι με την επιπλέον απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σε σχετικά γνωστικά αντικείμενα και την ολοκλήρωση επαρκούς πρακτικής άσκησης, όπως προβλέπει η σχετική νομοθεσία.

TESTIMONIALES

#TheJourneyToMySuccess

Get inspired by our students

5 + 1 ΛΟΓΟΙ ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΙΣ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK


1. Επιλογές Προγραμμάτων Σπουδών

Στο Πανεπιστήμιο Frederick παρέχονται πέραν των 80 προγραμμάτων σπουδών καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα επιλογών επιτρέποντάς σου να ακολουθήσεις τις σπουδές που επιθυμείς! Τα καινοτόμα αυτά προγράμματα που καλύπτουν τομείς της Μηχανικής, των Τεχνών, της Διοίκησης, της Επικοινωνίας, των Κοινωνικών Επιστημών, των Επιστημών Αγωγής και των Επιστημών Υγείας, είναι ειδικά σχεδιασμένα για να αντιμετωπίζουν τις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας και να εφοδιάζουν τους νέους με τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες.

2. Αναγνώριση και κατοχύρωση επαγγελματικών δικαιωμάτων
Οι τίτλοι σπουδών του Πανεπιστημίου Frederick δεν παρέχουν μόνο ακαδημαϊκή αναγνώριση, αλλά και την αντίστοιχη αναγνώριση από αρμόδια επαγγελματικά σώματα. Σε όλα τα προγράμματα σπουδών, στα οποία το Πανεπιστήμιο έχει αποφοίτους και σχετίζονται με επαγγελματικά σώματα, έχει ήδη δοθεί η αντίστοιχη επαγγελματική αναγνώριση.

Το Πανεπιστήμιο Frederick χαίρει πολλών αναγνωρίσεων και πιστοποιήσεων από ανεξάρτητους εθνικούς και διεθνείς φορείς που διασφαλίζουν το υψηλό επίπεδο της παρεχόμενης μόρφωσης και την αξιοπιστία των τίτλων σπουδών που εκδίδονται, γεγονός που επιβεβαιώνεται από τη σύναψη Μνημονίων Συνεργασίας με μερικά από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου.

3. Ιστορία και Παράδοση
Το Πανεπιστήμιο Frederick είναι το 1ο Πανεπιστήμιο που εγγράφηκε στο μητρώο ιδιωτικών πανεπιστημίων στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου. Συμπληρώνει φέτος 11 χρόνια λειτουργίας και έχει μια μακρόχρονη ιστορία 52 ετών ως εκπαιδευτικό ίδρυμα με καταξίωση στην Κυπριακή κοινωνία. Μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού και απόφοιτοι έχουν διατελέσει Υπουργοί, εκπρόσωποι της Κύπρου σε διεθνείς οργανισμούς και μέλη διοικητικών συμβουλίων μεγάλων οργανισμών.

4. Διδασκαλία που εμπνέει, εργασιακή εμπειρία παράλληλα με τις σπουδές
Το διδακτικό προσωπικό του Πανεπιστημίου έχει αξιολογηθεί από εξωτερικές διεθνείς επιτροπές ακαδημαϊκών και έχει φοιτήσει ή διδάξει σε πανεπιστήμια χωρών με μεγάλη πανεπιστημιακή παράδοση όπως Αγγλία, Γερμανία, ΗΠΑ, και Ελλάδα. Επιπρόσθετα, το Πανεπιστήμιο συμμετέχει σε διεθνή χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα.
Προτεραιότητά όλων είναι η δημιουργία μιας κοινότητας μάθησης μέσω της οποίας υπάρχει συστηματική θετική επίδραση στον τρόπο που μαθαίνεις, σκέφτεσαι, δρας και εργάζεσαι. Αυτό αποδεικνύεται έμπρακτα από την έμφαση που δίνεται στην απόκτηση εργασιακής εμπειρίας κατά τη διάρκεια των σπουδών, καθώς και από τις πολλές διακρίσεις φοιτητών και αποφοίτων σε παγκύπριους και διεθνείς διαγωνισμούς.

5. Δίδακτρα, υποτροφίες και Οικονομική στήριξη
Το Πανεπιστήμιο Frederick, προσφέρει διαχρονικά μειωμένα δίδακτρα και οικονομική στήριξη σε φοιτητές, με μορφή υποτροφιών βάσει της επίδοσής τους, της οικονομικής και κοινωνικής τους κατάστασης και της διάκρισής τους στον αθλητισμό:
- Υποτροφίες έως και 100% για νεοεισερχόμενους φοιτητές βάσει επίδοσης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
- Υποτροφίες ακαδημαϊκής επίδοσης κατά τη Διάρκεια της Φοίτησης.
- Υποτροφίες σε Μετεγγραφόμενους φοιτητές.
- Αθλητικές Υποτροφίες.
- Υποτροφίες σε Συμβασιούχους Οπλίτες (ΣΥΟΠ).
- Άλλες Υποτροφίες μέσω φορέων και οργανισμών.
- Οικονομική Στήριξη και Βοηθήματα:
α) Υπό μορφή εκπτώσεων σε οικογένειες με οικονομικά προβλήματα, φοιτητές από
πολύτεκνες οικογένειες και αδέρφια που σπουδάζουν ταυτόχρονα στο Πανεπιστήμιο Frederick.
β) Μέσω του σχήματος εργοδότησης φοιτητών εντός του Πανεπιστημίου.

6. Ολοκληρωμένη στήριξη, συναρπαστική φοιτητική εμπειρία και επαγγελματική υπεροχή
Στο Πανεπιστήμιο Frederick προσφέρουμε εξειδικευμένες, υποστηρικτικές υπηρεσίες, πριν, κατά τη διάρκεια, και μετά τις σπουδές σου, που σκοπό έχουν να ενισχύσουν την ακαδημαϊκή, προσωπική και επαγγελματική σου ανάπτυξη, και να σε βοηθήσουν να σχεδιάσεις με επιτυχία το ατομικό πλάνο σταδιοδρομίας σου. Κατά τη διάρκεια των σπουδών σου, θα έχεις την ευκαιρία να μοιραστείς με συμφοιτητές σου μοναδικές εμπειρίες ζωής, συμμετέχοντας σε διάφορες εθελοντικές και αθλητικές δραστηριότητες και ταξιδεύοντας στον κόσμο για σπουδές ή εργασία. Στο Πανεπιστήμιο Frederick μετατρέπουμε τη μάθηση σε βιωματική εμπειρία: σπουδές, εργασία και πλούσια φοιτητική δράση, είναι η συνταγή της επιτυχίας που σου προσφέρουμε για αξέχαστες εμπειρίες ζωής και επαγγελματικής υπεροχής! Εργοδότες από όλους τους τομείς της βιομηχανίας υποστηρίζουν ότι: “Το Πανεπιστήμιο Frederick προετοιμάζει κατάλληλα τους νέους για να ενταχθούν άμεσα σε απαιτητικά περιβάλλοντα εργασίας”.

facebook youtube

©2017 Frederick University. All rights reserved.

facebook youtube

©2017 Frederick University. All rights reserved.

facebook youtube

©2017 Frederick University. All rights reserved.

Search