ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ

Νέο Εξ Αποστάσεως Μεταπτυχιακό
Πρόγραμμα Σπουδών

Μάθε περισσότερα για τα προγράμματα σπουδών, τα δίδακτρα και τις υποτροφίες

Invalid email address.
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Η συμπλήρωση της φόρμας γίνεται για σκοπούς αξιολόγησης της αίτησής σας. Υποβάλλοντας αυτή τη φόρμα συμφωνώ με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και δίνω τη συγκατάθεσή μου για την επεξεργασία των πληροφοριών μου.
Αναγνωρίζω ότι το Πανεπιστήμιο Frederick μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μου μέσω:
Επιλέξτε τουλάχιστον μια μέθοδο επικοινωνίας
1 ΕΠΙΠΕΔΟ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
1 ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ
1 ΕΠΙΠΕΔΟ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
1 ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ (Εξ Αποστάσεως)

ΣΚΟΠΟΣ

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Κοινοτική Φροντίδα Υγείας έχει σκοπό την παροχή υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης  στη φροντίδα υγείας προσώπων, οικογενειών και ομάδων πληθυσμού στην κοινότητα. Έτσι, οι απόφοιτοι θα είναι ικανοί να αναγνωρίζουν και να εκτιμούν την κατάσταση και τις ανάγκες της υγείας, καθώς και να σχεδιάζουν, να προτείνουν και να προσφέρουν υπηρεσίες ολοκληρωμένης φροντίδας, πρόληψης και προαγωγής της υγείας, περίθαλψης και αποκατάστασης στην κοινότητα που ζουν και δραστηριοποιούνται.

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΟΚΤΗΘΟΥΝ
 • Οι φοιτητές θα εξοικειωθούν με τις γνώσεις και τις σύγχρονες προσεγγίσεις για την υγεία, την ασθένεια και τους προσδιοριστές τους, καθώς και με δράσεις πρόληψης, προαγωγής της υγείας, περίθαλψης και αποκατάστασης σε πρόσωπα, οικογένειες και ομάδες του πληθυσμού στην κοινότητα.
 • Θα είναι ικανοί να εκτιμούν ανάγκες υγείας και φροντίδας προσώπου, οικογένειας και ομάδων πληθυσμού στην κοινότητα.
 • Θα εξοικειωθούν με την έννοια του κινδύνου στην υγεία, την εκτίμησή του και με τον σχεδιασμό και την εφαρμογή δράσεων προαγωγής της υγείας και πρόληψης της νόσου στην οικογένεια.
 • Θα μπορούν να εφαρμόζουν τη θεωρία στο σχεδιασμό, εφαρμογή και αξιολόγηση παρεμβάσεων στην Πρωτοβάθμια  Φροντίδα Υγείας.
 • Θα ασχοληθούν με τις έννοιες της κλινικής διακυβέρνησης και διοίκησης των υπηρεσιών υγείας και να μεταγράψουν τις εκτιμώμενες ανάγκες υγείας και φροντίδας σε πολιτικές υγείας για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, τη δημόσια και κοινοτική υγεία.
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
 • Είναι το μόνο εξ’ αποστάσεως Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Κοινοτική Φροντίδα Υγείας σε Ελλάδα και Κύπρο.
 • Παρέχει σημαντικές προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης.
 • Παρέχει ανέλιξη στους επαγγελματίες που ήδη εργάζονται.
 • Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα διεξάγεται εξ’ ολοκλήρου εξ’ αποστάσεως.
 • Στο Πρόγραμμα διδάσκουν έμπειροι  καθηγητές με εξειδίκευση στον χώρο της  Κοινοτικής Φροντίδας Υγείας από Ελλάδα και Κύπρο.
 • Η αναμενόμενη οργάνωση των Εθνικών Συστημάτων Υγείας θα οδηγήσει σύντομα στην ανάπτυξη νέων θέσεων εργασίας στην κοινότητα
ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νοσηλευτές, ιατρούς, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, φυσικοθεραπευτές, επισκέπτες υγείας και άλλους ειδικούς που ενδιαφέρονται για την παροχή φροντίδας στην κοινότητα.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Το  Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Κοινοτική Φροντίδα Υγείας αξιολογήθηκε και πιστοποιήθηκε από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙ.Π.Α.Ε.). Όλα τα προγράμματα αναγνωρίζονται από το ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ., τον επίσημο φορέα αναγνώρισης ακαδημαϊκών τίτλων της Κυπριακής Δημοκρατίας. Επιπρόσθετα, το Πανεπιστήμιο Frederick έχει αναγνωριστεί από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) της Ελλάδας ως ομοταγές ίδρυμα προς τα Ελληνικά Α.Ε.Ι. 

ΔΟΜΗ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Η χρονική διάρκεια της µμεταπτυχιακής εκπαίδευσης ορίζεται σε τρία  (3) διδακτικά εξάμηνα για φοιτητές πλήρους φοίτησης και σε έξι (6) διδακτικά εξάμηνα για φοιτητές μερικής φοίτησης. 


Όνομα
Μαθήματος
Κωδικός
Μαθήματος
Αριθμός Πιστωτικών
Μονάδων (ECTS)
1o Εξάμηνο
Μεθοδολογία Έρευνας DLMCHC 112 5
Πολιτικές Υγείας/ Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας DLMCHC 106 5
Οικογενειακή Φροντίδα Υγείας Ι DLMCHC 103 10
Βιοστατιστική - Επιδημιολογία DLMCHC 101 10
2o Εξάμηνο
Οικογενειακή Φροντίδα Υγείας II DLMCHC 104 10
Διεπιστημονική Διαχείριση Χρόνιων Νοσημάτων DLMCHC 105 10
Αρχές Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας DLMCHC 102 10
3o Εξάμηνο
Μεταπτυχιακή Εργασία ή 2 μαθήματα Επιλογής DLMCHC 201 20
Φροντίδα Υγείας βασισμένη σε ενδείξεις - Από τη θεωρία στην πράξη DLMCHC 202 10
Μαθήματα Επιλογής
Πρόληψη και Αντιμετώπιση Λοιμωδών Νοσημάτων DLMCHC 114 10
Πρόληψη και Προαγωγή Υγείας DLMCHC 115 10
Αξιολόγηση Υγείας της Οικογένειας DLMCHC 113 10

#TheJourneyToMySuccess

Get inspired by our students

#TheJourneyToMySuccess

Get inspired by our students

 5+1 ΛΟΓΟΙ ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΙΣ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK

1. Επιλογές Προγραμμάτων Σπουδών
 • Σύγχρονα περιβάλλοντα μάθησης και χρήση νέων τεχνολογιών.
 • Η παράδοση του υλικού, η αλληλεπίδραση, συνεργασία και επικοινωνία φοιτητών και καθηγητών όπως επίσης και η παράδοση εργασιών, πραγματοποιείται με ηλεκτρονικά μέσα και κυρίως μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης (LMS).
2. Αναγνώριση και κατοχύρωση επαγγελματικών δικαιωμάτων
3. Ιστορία και Παράδοση
4. Διδασκαλία που εμπνέει, εργασιακή εμπειρία παράλληλα με τις σπουδές
5. Δίδακτρα, υποτροφίες και Οικονομική στήριξη
6. Ολοκληρωμένη στήριξη, συναρπαστική φοιτητική εμπειρία και επαγγελματική υπεροχή
facebook youtube instagram

©2020 Frederick University. All rights reserved.

facebook youtubeinstagram

©2019 Frederick University. All rights reserved.

facebook youtubeinstagram

©2019 Frederick University. All rights reserved.

Search