Πληροφορίες σε σχέση με τον κορωνοϊό

Στο πλαίσιο των τελευταίων εξελίξεων που απασχολούν την παγκόσμια κοινότητα αναφορικά με το COVID-19, οι Αρχές του Πανεπιστημίου Frederick είναι σε άμεση επαφή με τους αρμόδιους φορείς του Υπουργείου Υγείας και το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας για συνεχή ενημέρωση και εφαρμογή προληπτικών μέτρων.

Η ασφάλεια της υγείας ολόκληρης της Πανεπιστημιακής μας κοινότητας είναι η πρώτη προτεραιότητα του Πανεπιστημίου Frederick.

Το Πανεπιστήμιο, έχει προχωρήσει σε σύσταση Ειδικής Ad-Hoc Επιτροπής με σκοπό την παρακολούθηση των εξελίξεων σε σχέση με το θέμα του κορωνοϊού και την υποβολή εισηγήσεων προς τα αρμόδια Όργανα του Πανεπιστημίου. Στο πλαίσιο αυτό και ύστερα από εισηγήσεις της Επιτροπής, το Πανεπιστήμιο προχώρησε με τις πιο κάτω προληπτικές ενέργειες:

  1. Ανάρτηση ενημερωτικών εντύπων του Υπουργείου Υγείας σε διάφορα σημεία στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου σε Λευκωσία και Λεμεσό, για σκοπούς ενημέρωσης.
  1. Τοποθέτηση αντισηπτικών υγρών σε εύκολα προσβάσιμα σημεία στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου σε Λευκωσία και Λεμεσό.
  1. Λήψη επιπρόσθετων μέτρων καθαρισμού και απολύμανσης χώρων και επιφανειών στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου σε Λευκωσία και Λεμεσό.
  1. Έχουν γίνει ειδικές συστάσεις και οδηγίες σε όλους τους διαχειριστές των καφετεριών του Πανεπιστημίου σε Λευκωσία και Λεμεσό για ανάλογες ενέργειες, στη βάση των οδηγιών του Υπουργείου Υγείας.
  1. Έκδοση ειδικών οδηγιών προς τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας σχετικά με το θέμα, ανάλογα με τις εξελίξεις και τις ανακοινώσεις του Υπουργείου Υγείας.
  1. Αναβολή όλων των ταξιδιών στο εξωτερικό του ακαδημαϊκού – διοικητικού προσωπικού και των φοιτητών του Πανεπιστημίου που έχουν προγραμματιστεί για ακαδημαϊκούς / επαγγελματικούς σκοπούς.
  1. Αναβολή όλων των εκδηλώσεων και δράσεων του Πανεπιστημίου που απαιτούν ταξίδια από / προς την Κύπρο.
  1. Συνεχής επικοινωνία με φοιτητές που βρίσκονται στο εξωτερικό μέσω των προγραμμάτων κινητικότητας και άμεση συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς.
  1. Για όσα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας βρίσκονται στο εξωτερικό και επιστρέφουν στην Κύπρο, ισχύουν οι οδηγίες προς ταξιδιώτες για τον κορωνοϊό του Υπουργείου Υγείας, όπως αυτές επικαιροποιούνται και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών.   (https://www.pio.gov.cy/coronavirus/press.html).

Το Πανεπιστήμιο θα παρακολουθεί την κατάσταση και θα επανέρχεται όποτε κρίνει σκόπιμο και απαραίτητο με νέες ανακοινώσεις/οδηγίες οι οποίες θα αναρτώνται στον ειδικό χώρο «Ειδικές Οδηγίες», βλέπετε πιο κάτω.

 

Ειδικές Οδηγίες

Ενημερωτικό Υλικό

Χρήσιμοι Συνδέσμοι

  • Συνεχής ενημέρωση και επίσημη πληροφόρηση με οδηγίες για το νέο κορωνοϊό αναρτώνται από το Υπουργείο Υγείας στην ιστοσελίδα του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών της Κυπριακής Δημοκρατίας στη διεύθυνση: www.pio.gov.cy/coronavirus

Επιπρόσθετοι σύνδεσμοι:

facebook youtube instagram

©2020 Frederick University. All rights reserved.

facebook youtubeinstagram

©2019 Frederick University. All rights reserved.

facebook youtubeinstagram

©2019 Frederick University. All rights reserved.

Search