«Εβδομάδα Ποιότητας» στο Πανεπιστήμιο Frederick 26- 30 Οκτωβρίου

Αναγνωρίζοντας τη σημασία που έχει η τυποποίηση στην εκπαίδευση των μελλοντικών Μηχανικών, ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) και το Πανεπιστήμιο Frederick διοργανώνουν για πρώτη φορά «Εβδομάδα Ποιότητας», από τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου μέχρι την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2015.

Η «Εβδομάδα Ποιότητας» θα διοργανωθεί στους χώρους του Πανεπιστημίου και κατά τη διάρκειά της θα γίνονται διαλέξεις από Λειτουργούς του CYS σε φοιτητές και καθηγητές του Πανεπιστήμιου, τόσο σε γενικά θέματα τυποποίησης όσο και σε εξειδικευμένα θέματα των προγραμμάτων σπουδών του Πανεπιστημίου.

Οι φοιτητές και οι καθηγητές που θα παρακολουθήσουν τις διαλέξεις θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Συστήματος Τυποποίησης και την εφαρμογή του στην Κύπρο, να ακούσουν για πρότυπα που εμπλέκονται στα θέματα των σπουδών τους και να απευθύνουν ερωτήσεις.

Παράλληλα, σημείο ενημέρωσης που θα στελεχώνεται από Λειτουργούς του Οργανισμού καθ’ όλη τη διάρκεια της «Εβδομάδα Ποιότητας» και που επίσης θα βρίσκεται στους χώρους του Πανεπιστημίου, θα ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους φοιτητές και καθηγητές για διάφορα θέματα τυποποίησης και προτύπων. Στο σημείο ενημέρωσης θα είναι διαθέσιμο έντυπο υλικό και πρόσβαση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, όπου θα υπάρχει η δυνατότητα ενημέρωσης για τις Ευρωπαϊκές Τεχνικές Επιτροπές Τυποποίησής που εκπονούν τα πρότυπα και θα μπορεί να γίνει έρευνα για εξεύρεση συγκεκριμένων προτύπων μέσα από το αρχείο του CYS άλλα και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Τυποποίησης (CEN).