Διογκούμενα Εδάφη – Προβλήματα και Αντιμετώπιση

Την Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου μεταξύ 18:00 και 20:30 στο Πανεπιστήμιο Frederick και πιο συγκεκριμένα στην Αίθουσα εκδηλώσεων «Τάσσος Παπαδόπουλος» θα γίνει εξειδικευμένο επιμορφωτικό σεμινάριο, που ενδιαφέρει άμεσα κάθε Πολιτικό Μηχανικό, Αρχιτέκτονα, Γεωλόγο καθώς και όλους τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές των αντίστοιχων επιστημονικών κλάδων.

Το σεμινάριο, που μπορεί να το παρακολουθήσει όποιος το επιθυμεί ελεύθερα, διοργανώνεται από το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Δομοστατικής Μηχανικής (Msc in Structural Engineering) του Πανεπιστημίου Frederick και τον Σύλλογο Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου (ΣΠΟΛΜΗΚ).

Στο σεμινάριο θα προεδρεύσουν οι Δρ Πέτρος Χρίστου, Συντονιστής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Δομοστατικής Μηχανικής του  Πανεπιστημίου  Frederick και ο Αντρέας Θεοδότου, Α' Αντιπρόεδρος ΣΠΟΛΜΗΚ.

Πριν από την έναρξη   θα απευθύνουν σύντομο χαιρετισμό οι κ.κ. Μιχαήλ Φρειδερίκου, Πρόεδρος Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Frederick, Πλάτωνας Στυλιανού, Πρόεδρος ΣΠΟΛΜΗΚ, Δρ Κώστας Κωνσταντίνου, Αν. Διευθυντής Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης και ο  Στέλιος Αχνιώτης, Πρόεδρος ΕΤΕΚ.

Στη συνέχεια θα  παρουσιαστούν  οι παρακάτω θεματικές:

  • Διογκούμενα εδάφη της Κύπρου – Δημιουργία και κατανομή τους στον κυπριακό χώρο: Γιώργος Πετρίδης, Γεωλόγος, Msc, πρώην Διευθυντής Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης
  • Τα γεωτεχνικά χαρακτηριστικά των διογκούμενων εδαφών της Κύπρου και τα προβλήματα που δημιουργούνται: Δρ Κυριάκος Κύρου, Πολιτικός Μηχανικός, πρώην Διευθυντής Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων
  • Αναγνώριση και τεκμηρίωση βλαβών στις κατασκευές λόγω της δράσης των διογκούμενων εδαφών:  Δρ Μίλτων Δημοσθένους, Πολιτικός Μηχανικός, Επισκέπτης Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Frederick
  • Analysis of soil-structure interaction on clays: Δρ Andrew Lees, Πολιτικός Μηχανικός, Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Frederick
  • Σχεδιασμός θεμελιώσεων κατασκευών σε διογκούμενα εδάφη και οι πρόνοιες του Ευρωκώδικα 7 (EC7):   Δρ Πανίκος Παπαδόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός, Αναπληρωτής Καθηγητής, Κοσμήτορας Πολυτεχνικής Σχολής, Πανεπιστήμιο Frederick

Θα ακολουθήσει συζήτηση.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ