Το Τμήμα Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου μας διοργανώνει διάλεξη με θέμα: « Διασφάλιση Ποιότητας στα Αναλυτικά Εργαστήρια»

Τετάρτη, 16 Μαρτίου 2016, στο Πανεπιστήμιο Frederick στη Λευκωσία,

Αίθουσα Σεμιναρίων αρ.2,  Νέο Κτίριο, 1ος Όροφος,  στις  8:30 - 10:00.

Ομιλητής θα είναι ο Δρ Κυριάκος Τσιμίλλης, Χημικός, Τμήμα Διασφάλισης Ποιότητας Ένωσης Χημικών.

Πρόσκληση