Διάλεξη με θέμα: Digital Marketing Communications

Το Τμήμα Δημοσιογραφίας, Επικοινωνίας και ΜΜΕ του Πανεπιστημίου Frederick, διοργανώνει διάλεξη με θέμα: Digital Marketing Communications

την Τετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου 2016, ώρα 10 π.μ. στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου στη Λευκωσία, Αίθουσα Σεμιναρίων αρ. 1, Νέο Κτίριο

Ομιλητής: Professor Christo Kaſtandjiev

Faculty of Journalism and Mass Communications, Sofia University