Πρόγραμμα κατάρτισης από το Εκπαιδευτικό και Εξεταστικό Κέντρο Frederick «Διεύθυνση/Εποπτεία στις Υπηρεσίες και Μονάδες Παροχής Υπηρεσιών Υγείας»

Το Εκπαιδευτικό και Εξεταστικό Κέντρο Frederick ανακοινώνει την πραγματοποίηση του προγράμματος κατάρτισης «Διεύθυνση/Εποπτεία στις Υπηρεσίες και Μονάδες Παροχής Υπηρεσιών Υγείας».

Η Οργάνωση και ο Συντονισμός διευκολύνουν την επιτυχή υλοποίηση της λειτουργίας ενός οργανισμού υγείας. Αυτό επιτυγχάνεται με τον καθορισμό δραστηριοτήτων για επίτευξη στόχων, καθώς και με τη διαμόρφωση των βαθμίδων εξουσίας σε συνδυασμό με την Αξιολόγηση και την αναγκαία Εποπτεία για τη διεκπεραίωση ενός ανατεθειμένου έργου.

Στόχοι του προγράμματος: Ανάπτυξη ικανοτήτων σχεδιασμού και οργάνωσης υπηρεσιών και μονάδων υγείας, γνώση και ικανότητα εκπόνησης στρατηγικών και επιχειρησιακών σχεδίων, γνώση προτύπων ηγεσίας και μορφών λειτουργικής οργάνωσης, εκπαίδευση στην ικανότητα ανάθεσης αρμοδιοτήτων, γνώση μεθόδων και τύπων ελέγχου, γνώση του νομοθετικού πλαισίου λειτουργίας των μονάδων υγείας

Περιγραφή υποψηφίων για συμμετοχή: Εργοδοτούμενοι επιχειρήσεων/οργανισμών στον τομέα Υπηρεσιών και Μονάδων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας όπως: Ιατροί, Φαρμακοποιοί, Νοσηλευτές, Ακτινοτεχνολόγοι/Τεχνολόγοι Ιατρικών Εργαστηρίων, Διοικητικοί υπάλληλοι, Στελέχη Φαρμακευτικών Εταιρειών.

Χώρος διεξαγωγής προγράμματος: Πανεπιστήμιο Frederick (Γίαννη Φρειδερίκου 7, Παλλουριώτισσα, 1036 Λευκωσία)

Το πρόγραμμα διαρκεί 55 ώρες και θα πραγματοποιηθεί στις 09 – 21 Δεκεμβρίου 2019.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο ενημερωτικό φυλλάδιο.

Για εγγραφή στο πρόγραμμα κατάρτισης παρακαλείστε όπως συμπληρώσετε το Έντυπο Εγγραφής και τη Δήλωση Συναίνεσης (Προστασία Προσωπικών Δεδομένων) και ακολούθως να τα προωθήσετε ηλεκτρονικά στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ή στο ΦΑΞ: 22349555.