Σύγχρονες Θεωρήσεις και Ενσωμάτωση Νέων Τεχνολογιών

Σε συνέχεια της Ανοικτής Διάλεξης με θέμα «Υποστήριξη των Εκπαιδευτικών για το Μετασχηματισμό του Μαθησιακού Περιβάλλοντος – Παιδαγωγική Αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών», που δόθηκε τον περασμένο Μάρτιο στο Πανεπιστήμιο Frederick στη Λεμεσό, το Τμήμα Δασκάλων της Σχολής Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Frederick διοργανώνει Εργαστήριο με θέμα «Σύγχρονες Θεωρήσεις και Ενσωμάτωση Νέων Τεχνολογιών» με τη Δρα Αθανασία Ράπτη, Επιστημονική Συνεργάτιδα για την Παιδαγωγική Αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών στο Παιδαγωγικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών, και τον Δρα Αριστοτέλη Ράπτη, Καθηγητή Νέων Τεχνολογιών Εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Το εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 5 Μαΐου 2010, στις 15:30 στις Αίθουσες των Εργαστηρίων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, στο Πανεπιστήμιο Frederick στη Λεμεσό.