Δίδακτρα και οικονομική στήριξη

Το Πανεπιστήμιο Frederick, λαμβάνοντας υπόψη τις εξαιρετικά δύσκολες οικονομικές συνθήκες που περνά σήμερα ο τόπος και κατανοώντας τα πολύ σοβαρά οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές, αποφάσισε να προχωρήσει για την ακαδημαϊκή χρονιά 2015-2016 σε περαιτέρω μείωση διδάκτρων.

Το Πανεπιστήμιο Frederick εφαρμόζει από την ίδρυσή του διαφανή και ξεκάθαρη διαδικασία για υπολογισμό των διδάκτρων. Ο υπολογισμός των διδάκτρων γίνεται με βάση τις ευρωπαϊκές πιστωτικές μονάδες, ECTS, και ανεξάρτητα των ωρών διδασκαλίας και άλλων παραμέτρων που οδηγούν σε ασάφεια ή σύγχυση ως προς το πραγματικό κόστος φοίτησης. Επιπλέον, δεν χρεώνονται πρόσθετα δίδακτρα για εργαστηριακές ασκήσεις και τα δίδακτρα είναι σαφώς καθορισμένα, ούτως ώστε ο κάθε φοιτητής να γνωρίζει εκ των προτέρων τα ακριβή του δίδακτρα για όλα τα χρόνια της φοίτησής του.

Ο υπολογισμός με βάση τα ECTS είναι η διαχρονική και εκπεφρασμένη θέση του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, την οποία με επανειλημμένες εκκλήσεις του ζήτησε από τα Ιδιωτικά Πανεπιστήμια να εφαρμόζουν.

ΠΤΥΧΙΑ / ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ

Πρόγραμμα Ευρώ / ECTS Ετήσια δίδακτρα πλήρους
φοίτησης (60 ΕCTS)
Δίπλωμα Αρχιτέκτονα Μηχανικού 135.00 8100
Πτυχίο Γενικής Νοσηλευτικής 131.67 7900
Πτυχίο Γραφικών Τεχνών και Διαφημιστικού Σχεδίου 110.00 6600
Πτυχίο Δημοσιογραφίας 131.67 7900
Πτυχίο Δημοτικής Εκπαίδευσης 105.00 6300
Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων 131.67 7900
Πτυχίο Επιμετρητή Ποσοτήτων 135.00 8100
Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού 135.00 8100
Πτυχίο Κοινωνικής Εργασίας 131.67 7900
Πτυχίο Λογιστικής & Χρηματοοικονομικών 131.67 7900
Πτυχίο Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 131.67 7900
Πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού 135.00 8100
Πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού Οχημάτων 135.00 8100
Πτυχίο Ναυτιλιακών Σπουδών 140.00 8400
Πτυχίο Νομικής 131.67 7900
Πτυχίο Οπτικο-ακουστικής επικοινωνίας  110.00 6600
Πτυχίο Πληροφορικής 131.67 7900
Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού 135.00 8100
Πτυχίο Προδημοτικής Εκπαίδευσης 105.00 6300
Πτυχίο Σχεδιασμού Εσωτερικών Χώρων 110.00 6600
Πτυχίο Σχεδιασμού Μόδας και Εικόνας 110.00 6600
Πτυχίο Φαρμακευτικής 135.00 8100
Πτυχίο Ψυχολογίας 131.67 7900
Πτυχίο Μάρκετινγκ με Ψηφιακά Μέσα 131.67 7900
 


ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (Συμβατικά)

Το Πανεπιστήμιο Frederick έχει προβεί σε μειώσεις διδάκτρων μέχρι και 59% των εγκεκριμένων διδάκτρων, για τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών.

Πρόγραμμα Ευρώ / ECTS Δίδακτρα ολόκληρου προγράμματος (90 ECTS)
Μάστερ στο Engineering Management 90.00 8100
MBA 90.00 8100
Μάστερ στην Αγωγή και Προαγωγή της Υγείας 73.00 6570
Μάστερ στο Διεθνές Εμπόριο και Ναυτιλιακή Διοίκηση 95.00 8550
Μάστερ στη Διοίκηση Υπηρεσιών και Μονάδων Υγείας 80.00 7200
Μάστερ στη Δομοστατική Μηχανική 90.00 8100
Μάστερ στην Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη 73.00 6570
Μάστερ στα Ενεργειακά Συστήματα και το Δομημένο Περιβάλλον 90.00 8100
Μάστερ στις Επιστήμες Αγωγής: Δυναμικά Περιβάλλοντα Μάθησης 73.00 6570
Μάστερ στις Επιστήμες της Επικοινωνίας 80.00 7200
Μάστερ στις Εφαρμοσμένες Τέχνες 90.00 8100
Μάστερ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού 90.00 8100
Μάστερ στις Καλές Τέχνες 90.00 8100
Μάστερ στα Κινητά Συστήματα και Διαδίκτυο 90.00 8100
Μάστερ στην Κλινική Φαρμακευτική 90.00 8100
Μάστερ στην Κοινοτική Φροντίδα Υγείας 80.00 7200
Μάστερ στην Κοινωνική Εργασία και Κοινωνική Διοίκηση 80.00 7200
Μάστερ στη Μηχανική Σχεδιασμού Κατασκευών και Συγκολλήσεων 90.00 8100
Μάστερ στη Μηχανική Υδρογονανθράκων και Υπεράκτιων Κατασκευών 90.00 8100
Μάστερ στη Συμβουλευτική και Επαγγελματική Καθοδήγηση 73.00 6570
Μάστερ στη Συντήρηση και Αποκατάσταση Ιστορικών Κατασκευών και Μνημείων 90.00 8100
Μάστερ στη Φυσική Αγωγή και Αθλητισμό 73.00 6570
 

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (Masters)

Πρόγραμμα Ευρώ / ECTS Δίδακτρα ολόκληρου προγράμματος (90 ECTS)
MEd στα Αναλυτικά Προγράμματα και τη Διδασκαλία 60.00 5400
Μάστερ στη Διοίκηση Σχολικών Μονάδων 60.00 5400
Μάστερ στην Ειδική Εκπαίδευση 60.00 5400
Μάστερ στις Τεχνολογίες Πληροφορικής στην Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη 60.00 5400
Μάστερ στη Διασφάλιση Ποιότητας
κατευθύνσεις: α) Παραγωγή, β) Εκπαίδευση
65.00 5850
MBA 65.00 5850
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στα Αειφόρα Ενεργειακά Συστήματα 60.00 5400
Μάστερ στο Διεθνές Εμπόριο και Ναυτιλιακή Διοίκηση 60.00 5400
Μάστερ στη Διοίκηση Υπηρεσιών και Μονάδων Υγείας 60.00 5400
 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (PhDs)

  Ευρώ / ECTS Δίδακτρα ολόκληρου προγράμματος
(180 ECTS) - €
Διδακτορικό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Υπηρεσιών και Μονάδων Υγείας 72.22 13,000
Διδακτορικά Προγράμματα Σχολής Επιστημών Αγωγής 58.33 10,500
Υπόλοιπα Διδακτορικά Προγράμματα 50.00 9,000
     

 

ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ

Δεδομένης της συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα, το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου αποφάσησε για φοιτητές από Ελλάδα να ισχύουν ειδικά μειωμένα δίδακτρα και σχέδια υποτροφιών για συγκεκριμένα προγράμματα σπουδών. Οι εξ Ελλάδος ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοινωνούν με τα γραφεία του Πανεπιστημίου στην Αθήνα για περισσότερες πληροφορίες.

Δικαιώματα και άλλες χρεώσεις

  Ευρώ
Αίτηση Εισδοχής/ Application Fee (καταβάλλεται μόνο μια φορά) 30
Δικαίωμα Εγγραφής/ Registration Fee (ανά εγγραφή κάθε εξάμηνο) 25
Τέλος Αργοπορημένης Εγγραφής / Late Registration Fee 5
Τέλος Χρήσης Τεχνολογίας (ανά εξάμηνο) 10
Αναλυτική Βαθμολογία (για κάθε επιπρόσθετο αντίγραφο) 5
Αίτηση Αποφοίτησης 50
Δικαίωμα Φοιτητικών Δραστηριοτήτων (ανά εξάμηνο) 20
Δικαίωμα 2ης εξεταστικής 75

 

Χρεώσεις Αίτησης Εγγραφής για Εξ Αποστάσεως Προγράμματα σπουδών

  Ευρώ
Τέλος αίτησης (Χρεώνεται μόνο μια φορά με την αίτηση) 35
Τέλος εγγραφής εξαμήνου (Χρέωση σε κάθε εξάμηνο που φοιτά ο φοιτητής) 100

Υποτροφίες και Οικονομική Βοήθεια

Το Πανεπιστήμιο Frederick επιβραβεύει την ακαδημαϊκή επίδοση και αριστεία με ειδικό πρόγραμμα υποτροφιών «Υποτροφίες κατά τη διάρκεια της Φοίτησης». Οι προπτυχιακοί φοιτητές και οι μεταπτυχιακοί φοιτητές επιπέδου Master του Πανεπιστημίου, συμμετέχουν αυτόματα στο πρόγραμμα υποτροφιών, με βάση την ακαδημαϊκή τους επίδοση, χωρίς να χρειάζεται υποβολή αίτησης.

Υποτροφίες για Νέους Φοιτητές

Παρέχονται υποτροφίες σε νέους φοιτητές με βάση την επίδοσή τους στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Υποτροφίες κατά τη Διάρκεια της Φοίτησης

Πολιτική του Πανεπιστημίου Frederick είναι να επιβραβεύει φοιτητές με βάση κριτήρια ακαδημαϊκής αριστείας. Το Πανεπιστήμιο κάθε χρόνο διαθέτει ένα χρηματικό ποσό το οποίο διανέμει στους φοιτητές με βάση την ακαδημαϊκή τους επίδοση, χωρίς αυτοί να χρειαστεί να υποβάλουν αίτηση.

Οικονομική Βοήθεια

Οικονομική βοήθεια παρέχεται σε:

  • Οικογένειες με οικονομικά προβλήματα. Φοιτητές με σοβαρά οικονομικά προβλήματα μπορούν να αποταθούν για καθοδήγηση και βοήθεια. Μπορούν να υποβάλουν γραπτή αίτηση (με όλα τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία) για οικονομική στήριξη μέσω της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας.
  • Πολύτεκνες οικογένειες.
  • Αδέρφια που σπουδάζουν ταυτόχρονα στο Πανεπιστήμιο.

Αθλητικές Υποτροφίες

Το Πανεπιστήμιο προσφέρει στους φοιτητές Αθλητικές Υποτροφίες, αναλόγως του επιπέδου του αθλητή/αθλήτριας και της προσφοράς τους με τη συμμετοχή τους σε αθλητικούς αγώνες εκπροσωπώντας το Πανεπιστήμιο.

Άλλες Υποτροφίες και Βραβεία

Στην προσπάθειά του το Πανεπιστήμιο να ενδυναμώσει τη σχέση του με τη βιομηχανία και την αγορά εργασίας, έχει επιτύχει τη συνεργασία με διάφορες εταιρείες και οργανισμούς, οι οποίοι προσφέρουν υποτροφίες ή/και χρηματικά βραβεία ειδικά σε φοιτητές του Πανεπιστημίου Frederick με βάση ακαδημαϊκά, οικονομικά ή άλλα κριτήρια. Επίσης, διάφοροι οργανισμοί ή/ και ιδιώτες προσφέρουν χρηματικά βραβεία σε τελειόφοιτους φοιτητές με βάση την ακαδημαϊκή τους επίδοση. Σχετικές πληροφορίες για τις υποτροφίες και τα βραβεία ανακοινώνονται στις πινακίδες της Υ.Σ.Φ.Μ.

Κυβερνητικά Μέτρα Στήριξης Φοιτητών με Κοινωνικο-Οικονομικά Προβλήματα

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού έχει καθιερώσει κυβερνητικά μέτρα στήριξης τα οποία προσφέρονται κάθε χρόνο, μετά από σχετική αίτηση, σε Ευρωπαίους προπτυχιακούς φοιτητές του Πανεπιστημίου που αντιμετωπίζουν κοινωνικο-οικονομικά προβλήματα. Πιο συγκεκριμένα, για το Ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 το φοιτητικό πακέτο κάλυψε τα εξής ποσά για κάθε δικαιούχο φοιτητή:

  • €1,800 για ενοικίαση διαμερίσματος (ανώτατο όριο κάλυψης)
  • €1,092 για σίτιση
  • €300 για αγορά πανεπιστημιακών βιβλίων
  • €500 για αγορά ή αναβάθμιση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (αυτό ισχύει μόνο για τους πρωτοετείς φοιτητές).

Σημειώνεται ότι όλες οι πιο πάνω υποτροφίες και βοηθήματα ισχύουν για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Γραφείο Εγγραφών.

 

 Εκτύπωση  Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο