Δίδακτρα και οικονομική στήριξη

Το Πανεπιστήμιο Frederick, λαμβάνοντας υπόψη τις εξαιρετικά δύσκολες οικονομικές συνθήκες που περνά σήμερα ο τόπος και κατανοώντας τα πολύ σοβαρά οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές, αποφάσισε να προχωρήσει για την ακαδημαϊκή χρονιά 2017-2018 σε περαιτέρω μείωση διδάκτρων.

Το Πανεπιστήμιο Frederick εφαρμόζει από την ίδρυσή του διαφανή και ξεκάθαρη διαδικασία για υπολογισμό των διδάκτρων. Ο υπολογισμός των διδάκτρων γίνεται με βάση τις ευρωπαϊκές πιστωτικές μονάδες, ECTS, και ανεξάρτητα των ωρών διδασκαλίας και άλλων παραμέτρων που οδηγούν σε ασάφεια ή σύγχυση ως προς το πραγματικό κόστος φοίτησης. Επιπλέον, δεν χρεώνονται πρόσθετα δίδακτρα για εργαστηριακές ασκήσεις και τα δίδακτρα είναι σαφώς καθορισμένα, ούτως ώστε ο κάθε φοιτητής να γνωρίζει εκ των προτέρων τα ακριβή του δίδακτρα για όλα τα χρόνια της φοίτησής του.

Ο υπολογισμός με βάση τα ECTS είναι η διαχρονική και εκπεφρασμένη θέση του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, την οποία με επανειλημμένες εκκλήσεις του ζήτησε από τα Ιδιωτικά Πανεπιστήμια να εφαρμόζουν.

ΠΤΥΧΙΑ / ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ

Πρόγραμμα Ευρώ / ECTS Ετήσια δίδακτρα πλήρους
φοίτησης (60 ΕCTS)
Πτυχίο Αρχιτεκτονικής 137.00 8220
Δίπλωμα Αρχιτέκτονα Μηχανικού 137.00 8220
Πτυχίο Γενικής Νοσηλευτικής 132.00 7920
Πτυχίο Γραφικών Τεχνών και Διαφημιστικού Σχεδίου 125.00 7500
Πτυχίο Δημοσιογραφίας 135.00 8100
Πτυχίο Δημοτικής Εκπαίδευσης 125.00 7500
Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων 135.00 8100
Πτυχίο Επιμετρητή Ποσοτήτων 135.00 8100
Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού 137.00 8220
Πτυχίο Κοινωνικής Εργασίας 135.00 8100
Πτυχίο Λογιστικής & Χρηματοοικονομικών 135.00 8100
Πτυχίο Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 137.00 8220
Πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού 137.00 8220
Πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού Οχημάτων 137.00 8220
Πτυχίο Ναυτιλιακών Σπουδών 140.00 8400
Πτυχίο Νομικής 125.00 7500
Πτυχίο Οπτικο-ακουστικής επικοινωνίας 125.00 7500
Πτυχίο Πληροφορικής 137.00 8220
Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού 137.00 8220
Πτυχίο Προδημοτικής Εκπαίδευσης 125.00 7500
Πτυχίο Σχεδιασμού Εσωτερικών Χώρων 125.00 7500
Πτυχίο Σχεδιασμού Μόδας και Εικόνας 125.00 7500
Πτυχίο Φαρμακευτικής 135.00 8100
Πτυχίο Ψυχολογίας 135.00 8100
Πτυχίο Μάρκετινγκ με Ψηφιακές Τεχνολογίες 135.00 8100
 


ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (Συμβατικά)

Το Πανεπιστήμιο Frederick έχει προβεί σε μειώσεις διδάκτρων μέχρι και 59% των εγκεκριμένων διδάκτρων, για τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών.

Πρόγραμμα Ευρώ / ECTS Δίδακτρα ολόκληρου προγράμματος (90 ECTS)
MBA 100.00 9000
Μάστερ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού 100.00 9000
Μάστερ στα Αειφόρα Ενεργειακά Συστήματα 100.00 9000
Μάστερ στα Ενεργειακά Συστήματα και το Δομημένο Περιβάλλον 100.00 9000
Μάστερ στα Κινητά Συστήματα και Διαδίκτυο 100.00 9000
Μάστερ στα Μέσα Επικοινωνίας και Δημοσιογραφία στην Κοινωνία της Πληροφορίας 100.00 9000
Μάστερ στη Διοίκηση Υπηρεσιών και Μονάδων Υγείας 100.00 9000
Μάστερ στη Δομοστατική Μηχανική 100.00 9000
Μάστερ στη Μηχανική Υδρογονανθράκων και Υπεράκτιων Κατασκευών 100.00 9000
Μάστερ στη Συμβουλευτική και Επαγγελματική Καθοδήγηση 100.00 9000
Μάστερ στη Συντήρηση και Αποκατάσταση Ιστορικών Κατασκευών και Μνημείων 100.00 9000
Μάστερ στην Αγωγή και Προαγωγή της Υγείας 100.00 9000
Μάστερ στην Διασφάλιση Ποιότητας 100.00 9000
Μάστερ στην Διασφάλιση Ποιότητας 100.00 9000
Μάστερ στην Διοίκηση Επιχειρήσεων με Εξειδίκευση στην Δημόσια Διοίκηση και Πολιτική  100.00 9000
Μάστερ στην Ειδική Εκπαίδευση 100.00 9000
Μάστερ στην Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη 100.00 9000
Μάστερ στην Εκπαίδευση Ενηλίκων 100.00 9000
Μάστερ στην Κλινική Φαρμακευτική 100.00 9000
Μάστερ στην Κοινοτική Φροντίδα Υγείας 100.00 9000
Μάστερ στην Κοινωνική Εργασία και Κοινωνική Διοίκηση 100.00 9000
Μάστερ στις Διεθνείς Σπουδές 100.00 9000
Μάστερ στις Επιστήμες Αγωγής: Δυναμικά Περιβάλλοντα Μάθησης 100.00 9000
Μάστερ στις Επιστήμες της Επικοινωνίας 100.00 9000
Μάστερ στις Εφαρμοσμένες Τέχνες 100.00 9000
Μάστερ στις Καλές Τέχνες 100.00 9000
Μάστερ στις Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη 100.00 9000
Μάστερ στο Engineering Management 100.00 9000
Μάστερ στο Διεθνές Εμπόριο και Ναυτιλιακή Διοίκηση 100.00 9000
Μάστερ στο Ναυτικό Δίκαιο και Ναυτιλιακή Διοίκηση 100.00 9000
Μάστερ στο Σχεδιασμό, Κατασκευαστική Τεχνολογία & Συγκολλήσεις 100.00 9000
Μάστερ στα Κινητά Συστήματα και Διαδίκτυο  100.00 9000

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (Masters)

Πρόγραμμα Ευρώ / ECTS Δίδακτρα ολόκληρου προγράμματος (90 ECTS)
MBA 65.00 5850
MEd στα Αναλυτικά Προγράμματα και τη Διδασκαλία 65.00 5850
Μάστερ στη Διασφάλιση Ποιότητας
κατευθύνσεις: α) Παραγωγή, β) Εκπαίδευση
65.00 5850
Μάστερ στη Διοίκηση Σχολικών Μονάδων 65.00 5850
Μάστερ στη Διοίκηση Υπηρεσιών και Μονάδων Υγείας 65.00 5850
Μάστερ στην Διοίκηση Επιχειρήσεων με Εξειδίκευση στην Δημόσια Διοίκηση και Πολιτική 65.00 5850
Μάστερ στην Εκπαίδευση 65.00 5850
Μάστερ στην Ειδική Εκπαίδευση Ενηλίκων  65.00 5850
Μάστερ στις Τεχνολογίες Πληροφορικής στην Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη 65.00 5850
Μάστερ στο Διεθνές Εμπόριο και Ναυτιλιακή Διοίκηση 65.00 5850
Μάστερ στο Ναυτικό Δίκαιο και Ναυτιλιακή Διοίκηση 65.00 5850
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στα Αειφόρα Ενεργειακά Συστήματα 65.00 5850
 

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Πρόγραμμα Ευρώ / ECTS Δίδακτρα ολόκληρου προγράμματος (90 ECTS)
Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων 105.00 6300
 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (PhDs)

  Ευρώ / ECTS Δίδακτρα ολόκληρου προγράμματος
(180 ECTS) - €
Σχολή Τεχνών, Επικοινωνίας & Πολιτισμικών Σπουδών 55.00 9900
Σχολή Νομικής & Διοίκησης Επιχειρήσεων 55.00 9900
Σχολή Επιστημών Αγωγής & Κοινωνικών Επιστημών 60.00 10800
Πολυτεχνική Σχολή 55.00 9900
Σχολή Επιστημών Υγείας 75.00 13500
     

 

ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ

Δεδομένης της συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα, το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου αποφάσησε για φοιτητές από Ελλάδα να ισχύουν ειδικά μειωμένα δίδακτρα και σχέδια υποτροφιών για συγκεκριμένα προγράμματα σπουδών. Οι εξ Ελλάδος ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοινωνούν με τα γραφεία του Πανεπιστημίου στην Αθήνα για περισσότερες πληροφορίες.

Δικαιώματα και άλλες χρεώσεις

  Ευρώ
Αίτηση Εισδοχής/ Application Fee (καταβάλλεται μόνο μια φορά) 30
Δικαίωμα Εγγραφής/ Registration Fee (ανά εγγραφή κάθε εξάμηνο) 25
Τέλος Αργοπορημένης Εγγραφής / Late Registration Fee 5
Τέλος Χρήσης Τεχνολογίας (ανά εξάμηνο) 10
Αναλυτική Βαθμολογία (για κάθε επιπρόσθετο αντίγραφο) 5
Αίτηση Αποφοίτησης 50
Δικαίωμα Φοιτητικών Δραστηριοτήτων (ανά εξάμηνο) 20
Δικαίωμα 2ης εξεταστικής 75

 

Χρεώσεις Αίτησης Εγγραφής για Εξ Αποστάσεως Προγράμματα σπουδών

  Ευρώ
Τέλος αίτησης (Χρεώνεται μόνο μια φορά με την αίτηση) 35
Τέλος εγγραφής εξαμήνου (Χρέωση σε κάθε εξάμηνο που φοιτά ο φοιτητής) 100

Υποτροφίες και Οικονομική Βοήθεια

Το Πανεπιστήμιο Frederick παρέχει οικονομική βοήθεια σε φοιτητές του με μορφή υποτροφιών βάσει της επίδοσής τους, της οικονομικής τους κατάστασης και της διάκρισής τους στον αθλητισμό ή άλλους τομείς. Τα σχέδια Υποτροφιών, Οικονομικής Βοήθειας και Βοηθημάτων ισχύουν για όλα τα προγράμματα σπουδών που προσφέρει το Πανεπιστήμιο Frederick.

Υποτροφίες βάσει επίδοσης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Γενικός Βαθμός Απολυτηρίου Υποτροφία
19.00 – 20.00 (ή ισοδύναμο προσόν) 100%
18.00 – 18.99 (ή ισοδύναμο προσόν) 50%
17.00 – 17.99 (ή ισοδύναμο προσόν) 10% – 30%
Διεκδίκηση υποτροφίας βάσει Ειδικού Σχεδίου Υποτροφιών
10 for 10 Scholarships – λεπτομέρειες πιο κάτω

- Με εξαίρεση την υποτροφία 100% τα πιο πάνω ποσοστά μπορούν να αυξηθούν σε συνδυασμό με κοινωνικοοικονομικά κριτήρια.
- Σε περίπτωση εξασφάλισης δύο ή περισσότερων υποτροφιών, ισχύει η υποτροφία με το μεγαλύτερο ποσοστό μείωσης των
διδάκτρων.

Σημείωση 1: Οι υποτροφίες ισχύουν για το 1ο έτος σπουδών. Από το 2ο έτος σπουδών και μετά οι φοιτητές συμμετέχουν στο
πρόγραμμα υποτροφιών «Υποτροφίες κατά τη διάρκεια της φοίτησης» του Πανεπιστημίου Frederick.
Σημείωση 2: Οι υποτροφίες ισχύουν για όλα τα προγράμματα σπουδών του Πανεπιστημίου Frederick, εφόσον οι υποψήφιοι
πληρούν τα κριτήρια εισδοχής – ανάλογα του προγράμματος σπουδών.

Ειδικό Σχέδιο Υποτροφιών – 10 for 10

Το Πανεπιστήμιο Frederick συμπληρώνει φέτος 10 χρόνια λειτουργίας και γι’ αυτό το κάθε ένα από τα 14 Τμήματά του προσφέρει 10 υποτροφίες από 50-100%, για όλα τα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών και 10 υποτροφίες για όλα τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών από 25-100%.

Tο τελικό ποσοστό της κάθε υποτροφίας, καθώς επίσης και τα κριτήρια επιλογής θα καθοριστούν βάσει της ακαδημαϊκής επίδοσης και της κοινωνικοοικονομικής κατάστασης του αιτητή.

Τις υποτροφίες μπορούν να διεκδικήσουν νεοεισερχόμενοι φοιτητές για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18. Για τα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών η υποτροφία αφορά κάλυψη διδάκτρων του 1ου έτους και για τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών επιπέδου Master κάλυψη διδάκτρων ολόκληρου του προγράμματος.

Οι ενδιαφερόμενοι για το ειδικό σχέδιο υποτροφιών 10 for 10 θα πρέπει να επικοινωνήσουν με το Γραφείο Εγγραφών.

Υποτροφίες κατά τη Διάρκεια της Φοίτησης

Το Πανεπιστήμιο Frederick επιβραβεύει την ακαδημαϊκή επίδοση και αριστεία με ειδικό πρόγραμμα υποτροφιών «Υποτροφίες κατά τη διάρκεια της φοίτησης». Οι φοιτητές συμμετέχουν αυτόματα στο πρόγραμμα υποτροφιών, με βάση την ακαδημαϊκή τους επίδοση, χωρίς να χρειαστεί να υποβάλουν αίτηση.

Βαθμολογία Υποτροφία
8.00-10.00 5-50%


Υποτροφίες σε Μετεγγραφόμενους φοιτητές

Μετεγγραφόμενοι φοιτητές με υψηλή επίδοση μπορούν να ενταχθούν σε πρόγραμμα υποτροφιών, μετά από σχετική αίτηση στο Γραφείο Εγγραφών.

Αθλητικές Υποτροφίες

Το Πανεπιστήμιο Frederick προσφέρει σε φοιτητές του Αθλητικές Υποτροφίες. Ανάλογα με το επίπεδο του αθλητή/τριας και της προσφοράς τους στις αθλητικές ομάδες του Πανεπιστημίου Frederick, η υποτροφία μπορεί να φτάσει μέχρι και 100%.

Υποτροφίες σε Συμβασιούχους Οπλίτες (ΣΥΟΠ)

Το Πανεπιστήμιο Frederick προσφέρει υποτροφίες ύψους 30-60%, προς όλους τους συμβασιούχους οπλίτες, στη βάση ακαδημαϊκών και κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων.

Άλλες Υποτροφίες

Το Πανεπιστήμιο Frederick στην προσπάθεια του να ενδυναμώσει τους δεσμούς του με διάφορους φορείς, οργανισμούς, τη βιομηχανία αλλά και την αγορά εργασίας, προσφέρει κάθε χρόνο, μέσω των Σχολών και των Τμημάτων του, είτε απευθείας, είτε μέσω των φορέων και οργανισμών διάφορες υποτροφίες. Πληροφορίες για τις υποτροφίες αυτές ανακοινώνονται συνήθως στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου, αλλά και απευθείας από τους φορείς και τους οργανισμούς μέσω των οποίων γίνονται διαθέσιμες στους ενδιαφερόμενους.

Οικονομική Στήριξη και Βοηθήματα

Το Πανεπιστήμιο Frederick παρέχει:
- Οικονομική ενίσχυση σε οικογένειες με οικονομικά προβλήματα. Φοιτητές με σοβαρά οικονομικά προβλήματα μπορούν να αποταθούν για καθοδήγηση και βοήθεια. Μπορούν
να υποβάλουν γραπτή αίτηση (με όλα τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία) για οικονομική στήριξη μέσω της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας.
- Ειδική Έκπτωση σε φοιτητές από πολύτεκνες οικογένειες.
- Ειδική Έκπτωση σε αδέρφια που σπουδάζουν ταυτόχρονα στο Πανεπιστήμιο Frederick ή στο Frederick Institute of Technology.

Εργοδότηση Φοιτητών

Το Πανεπιστήμιο Frederick επίσης παρέχει τη δυνατότητα σε φοιτητές του να εργαστούν στο Πανεπιστήμιο σε διάφορες θέσεις. Φοιτητές που εργοδοτούνται από το Πανεπιστήμιο έχουν ανάλογες μειώσεις διδάκτρων.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚHΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Φοιτητικά Επιδόματα  - Μόνιμοι κάτοικοι

Βάσει του περί Κρατικής Φοιτητικής Μέριμνας Νόμου του 2015(Ν. 203(Ι)/2015) καθώς επίσης και σχετικής Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, τα φοιτητικά επιδόματα παραχωρούνται αφού ληφθούν υπόψη περιουσιακά και εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια, για επιδότηση συγκεκριμένων αναγκών

Μορφή φοιτητικών επιδομάτων και ανώτατο ύψος για κάθε επίδομα: 
Η οικονομική στήριξη θα καλύπτει τα έξοδα του φοιτητή για ένα ακαδημαϊκό έτος, ως ακολούθως:


ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΥΨΟΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ

Επίδομα στέγασης

€1.800 (€150 Χ 12 μήνες)

Επίδομα σίτισης

€1.092 (€7 Χ 156 μέρες/έτος)

Επίδομα αγοράς πανεπιστημιακών βιβλίων

Μέχρι €300

Επίδομα αγοράς ή αναβάθμισης ηλεκτρονικού υπολογιστή

Μέχρι €500

Για περισσότερες πληροφορίες :
http://www.moec.gov.cy/ypiresia_foititikis_merimnas/foititika_epidomata_monimoi_katoikoi.html

Φοιτητική Χορηγία - Μόνιμοι Κάτοικοι

Η φοιτητική χορηγία παραχωρείται βάσει των προνοιών που ορίζονται στον περί Κρατικής Φοιτητικής Μέριμνας Νόμο του 2015 (Ν. 203(Ι)/2015).Η φοιτητική χορηγία παραχωρείται, υπό προϋποθέσεις, στη βάση εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων.

Ύψος φοιτητικής χορηγίας:
Το ύψος της φοιτητικής χορηγίας που παραχωρείται στους δικαιούχους εξαρτάται από το συνολικό ύψος του οικογενειακού εισοδήματος, ως ακολούθως: 


Οικογενειακό εισόδημα

Ύψος φοιτητικής χορηγίας

Ύψος πρόσθετης χορηγίας για οικογένειες που καταβάλλουν δίδακτρα (ανώτατο ποσό) 

Ύψος πρόσθετης χορηγίας για οικογένειες που έχουν τρία (3) ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα

έως €39.000,00

€1.710

€855

€855

€39.000,01 - €49.000,00

€1.580

€790

€790

€49.000,01 - €59.000,00

€1.450

€725

€725

Άνω των €59.000,00*

€1.450

€725

€725


*Για τις οικογένειες με περισσότερα από 2 τέκνα, το ετήσιο ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημα μπορεί να υπερβεί τις πενήντα εννέα χιλιάδες ευρώ κατά τρεις χιλιάδες ευρώ για κάθε πρόσθετο τέκνο πέραν του δευτέρου. 

Για περισσότερες πληροφορίες:
http://www.moec.gov.cy/ypiresia_foititikis_merimnas/foititiki_chorigia.html

 Εκτύπωση  Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο