Δίδακτρα και οικονομική στήριξη

Το Πανεπιστήμιο Frederick, λαμβάνοντας υπόψη τις εξαιρετικά δύσκολες οικονομικές συνθήκες που περνά σήμερα ο τόπος και κατανοώντας τα πολύ σοβαρά οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές, αποφάσισε να προχωρήσει για την ακαδημαϊκή χρονιά 2017-2018 σε περαιτέρω μείωση διδάκτρων.

Το Πανεπιστήμιο Frederick εφαρμόζει από την ίδρυσή του διαφανή και ξεκάθαρη διαδικασία για υπολογισμό των διδάκτρων. Ο υπολογισμός των διδάκτρων γίνεται με βάση τις ευρωπαϊκές πιστωτικές μονάδες, ECTS, και ανεξάρτητα των ωρών διδασκαλίας και άλλων παραμέτρων που οδηγούν σε ασάφεια ή σύγχυση ως προς το πραγματικό κόστος φοίτησης. Επιπλέον, δεν χρεώνονται πρόσθετα δίδακτρα για εργαστηριακές ασκήσεις και τα δίδακτρα είναι σαφώς καθορισμένα, ούτως ώστε ο κάθε φοιτητής να γνωρίζει εκ των προτέρων τα ακριβή του δίδακτρα για όλα τα χρόνια της φοίτησής του.

Ο υπολογισμός με βάση τα ECTS είναι η διαχρονική και εκπεφρασμένη θέση του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, την οποία με επανειλημμένες εκκλήσεις του ζήτησε από τα Ιδιωτικά Πανεπιστήμια να εφαρμόζουν.

ΠΤΥΧΙΑ / ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ

Πρόγραμμα Ευρώ / ECTS Ετήσια δίδακτρα πλήρους
φοίτησης (60 ΕCTS)
Πτυχίο Αρχιτεκτονικής 137.00 8220
Δίπλωμα Αρχιτέκτονα Μηχανικού 137.00 8220
Πτυχίο Γενικής Νοσηλευτικής 132.00 7920
Πτυχίο Γραφικών Τεχνών και Διαφημιστικού Σχεδίου 125.00 7500
Πτυχίο Δημοσιογραφίας 135.00 8100
Πτυχίο Δημοτικής Εκπαίδευσης 125.00 7500
Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων 135.00 8100
Πτυχίο Επιμετρητή Ποσοτήτων 135.00 8100
Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού 137.00 8220
Πτυχίο Κοινωνικής Εργασίας 135.00 8100
Πτυχίο Λογιστικής & Χρηματοοικονομικών 135.00 8100
Πτυχίο Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 137.00 8220
Πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού 137.00 8220
Πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού Οχημάτων 137.00 8220
Πτυχίο Ναυτιλιακών Σπουδών 140.00 8400
Πτυχίο Νομικής 125.00 7500
Πτυχίο Οπτικο-ακουστικής επικοινωνίας 125.00 7500
Πτυχίο Πληροφορικής 137.00 8220
Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού 137.00 8220
Πτυχίο Προδημοτικής Εκπαίδευσης 125.00 7500
Πτυχίο Σχεδιασμού Εσωτερικών Χώρων 125.00 7500
Πτυχίο Σχεδιασμού Μόδας και Εικόνας 125.00 7500
Πτυχίο Φαρμακευτικής 135.00 8100
Πτυχίο Ψυχολογίας 135.00 8100
Πτυχίο Μάρκετινγκ με Ψηφιακές Τεχνολογίες 135.00 8100
 


ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (Συμβατικά)

Το Πανεπιστήμιο Frederick έχει προβεί σε μειώσεις διδάκτρων μέχρι και 59% των εγκεκριμένων διδάκτρων, για τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών.

Πρόγραμμα Ευρώ / ECTS Δίδακτρα ολόκληρου προγράμματος (90 ECTS)
MBA 100.00 9000
Μάστερ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού 100.00 9000
Μάστερ στα Αειφόρα Ενεργειακά Συστήματα 100.00 9000
Μάστερ στα Ενεργειακά Συστήματα και το Δομημένο Περιβάλλον 100.00 9000
Μάστερ στα Κινητά Συστήματα και Διαδίκτυο 100.00 9000
Μάστερ στα Μέσα Επικοινωνίας και Δημοσιογραφία στην Κοινωνία της Πληροφορίας 100.00 9000
Μάστερ στη Διοίκηση Υπηρεσιών και Μονάδων Υγείας 100.00 9000
Μάστερ στη Δομοστατική Μηχανική 100.00 9000
Μάστερ στη Μηχανική Υδρογονανθράκων και Υπεράκτιων Κατασκευών 100.00 9000
Μάστερ στη Συμβουλευτική και Επαγγελματική Καθοδήγηση 100.00 9000
Μάστερ στη Συντήρηση και Αποκατάσταση Ιστορικών Κατασκευών και Μνημείων 100.00 9000
Μάστερ στην Αγωγή και Προαγωγή της Υγείας 100.00 9000
Μάστερ στην Διασφάλιση Ποιότητας 100.00 9000
Μάστερ στην Διασφάλιση Ποιότητας 100.00 9000
Μάστερ στην Διοίκηση Επιχειρήσεων με Εξειδίκευση στην Δημόσια Διοίκηση και Πολιτική  100.00 9000
Μάστερ στην Ειδική Εκπαίδευση 100.00 9000
Μάστερ στην Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη 100.00 9000
Μάστερ στην Εκπαίδευση Ενηλίκων 100.00 9000
Μάστερ στην Κλινική Φαρμακευτική 100.00 9000
Μάστερ στην Κοινοτική Φροντίδα Υγείας 100.00 9000
Μάστερ στην Κοινωνική Εργασία και Κοινωνική Διοίκηση 100.00 9000
Μάστερ στις Διεθνείς Σπουδές 100.00 9000
Μάστερ στις Επιστήμες Αγωγής: Δυναμικά Περιβάλλοντα Μάθησης 100.00 9000
Μάστερ στις Επιστήμες της Επικοινωνίας 100.00 9000
Μάστερ στις Εφαρμοσμένες Τέχνες 100.00 9000
Μάστερ στις Καλές Τέχνες 100.00 9000
Μάστερ στις Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη 100.00 9000
Μάστερ στο Engineering Management 100.00 9000
Μάστερ στο Διεθνές Εμπόριο και Ναυτιλιακή Διοίκηση 100.00 9000
Μάστερ στο Ναυτικό Δίκαιο και Ναυτιλιακή Διοίκηση 100.00 9000
Μάστερ στο Σχεδιασμό, Κατασκευαστική Τεχνολογία & Συγκολλήσεις 100.00 9000
Μάστερ στα Κινητά Συστήματα και Διαδίκτυο  100.00 9000

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (Masters)

Πρόγραμμα Ευρώ / ECTS Δίδακτρα ολόκληρου προγράμματος (90 ECTS)
MBA 65.00 5850
MEd στα Αναλυτικά Προγράμματα και τη Διδασκαλία 65.00 5850
Μάστερ στη Διασφάλιση Ποιότητας
κατευθύνσεις: α) Παραγωγή, β) Εκπαίδευση
65.00 5850
Μάστερ στη Διοίκηση Σχολικών Μονάδων 65.00 5850
Μάστερ στη Διοίκηση Υπηρεσιών και Μονάδων Υγείας 65.00 5850
Μάστερ στην Διοίκηση Επιχειρήσεων με Εξειδίκευση στην Δημόσια Διοίκηση και Πολιτική 65.00 5850
Μάστερ στην Ειδίκη Εκπαίδευση 65.00 5850
Μάστερ στην Εκπαίδευση Ενηλίκων  65.00 5850
Μάστερ στις Τεχνολογίες Πληροφορικής στην Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη 65.00 5850
Μάστερ στο Διεθνές Εμπόριο και Ναυτιλιακή Διοίκηση 65.00 5850
Μάστερ στο Ναυτικό Δίκαιο και Ναυτιλιακή Διοίκηση 65.00 5850
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στα Αειφόρα Ενεργειακά Συστήματα 65.00 5850
 

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Πρόγραμμα Ευρώ / ECTS Ετήσια δίδακτρα πλήρους
φοίτησης (60 ΕCTS)
Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων 105.00 6300
 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (PhDs)

  Ευρώ / ECTS Δίδακτρα ολόκληρου προγράμματος
(180 ECTS) - €
Σχολή Τεχνών, Επικοινωνίας & Πολιτισμικών Σπουδών 55.00 9900
Σχολή Νομικής & Διοίκησης Επιχειρήσεων 55.00 9900
Σχολή Επιστημών Αγωγής & Κοινωνικών Επιστημών 60.00 10800
Πολυτεχνική Σχολή 55.00 9900
Σχολή Επιστημών Υγείας 75.00 13500
     

 

ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ

Δεδομένης της συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα, το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου αποφάσησε για φοιτητές από Ελλάδα να ισχύουν ειδικά μειωμένα δίδακτρα και σχέδια υποτροφιών για συγκεκριμένα προγράμματα σπουδών. Οι εξ Ελλάδος ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοινωνούν με τα γραφεία του Πανεπιστημίου στην Αθήνα για περισσότερες πληροφορίες.

Δικαιώματα και άλλες χρεώσεις

  Ευρώ
Αίτηση Εισδοχής/ Application Fee (καταβάλλεται μόνο μια φορά) 30
Δικαίωμα Εγγραφής/ Registration Fee (ανά εγγραφή κάθε εξάμηνο) 25
Τέλος Αργοπορημένης Εγγραφής / Late Registration Fee 5
Τέλος Χρήσης Τεχνολογίας (ανά εξάμηνο) 10
Αναλυτική Βαθμολογία (για κάθε επιπρόσθετο αντίγραφο) 5
Αίτηση Αποφοίτησης 55
Δικαίωμα Φοιτητικών Δραστηριοτήτων (ανά εξάμηνο) 20
Δικαίωμα 2ης εξεταστικής 75

 

Χρεώσεις Αίτησης Εγγραφής για Εξ Αποστάσεως Προγράμματα σπουδών

  Ευρώ
Τέλος αίτησης (Χρεώνεται μόνο μια φορά με την αίτηση) 35
Τέλος εγγραφής εξαμήνου (Χρέωση σε κάθε εξάμηνο που φοιτά ο φοιτητής) 100

Υποτροφίες και Οικονομική Βοήθεια

Το Πανεπιστήμιο Frederick παρέχει οικονομική βοήθεια σε φοιτητές του με μορφή υποτροφιών βάσει της επίδοσής τους, της οικονομικής τους κατάστασης και της διάκρισής τους στον αθλητισμό ή άλλους τομείς. Τα σχέδια Υποτροφιών, Οικονομικής Βοήθειας και Βοηθημάτων ισχύουν για όλα τα προγράμματα σπουδών που προσφέρει το Πανεπιστήμιο Frederick.

 

 Εκτύπωση  Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο