Σχέδια Υποτροφιών για Κύπριους φοιτητές

Το Πανεπιστήμιο Frederick, σε συνέχεια της έμπρακτης κοινωνικής του προσφοράς μέσω της επιβολής των χαμηλότερων διαχρονικά διδάκτρων από όλα τα μη-κρατικά πανεπιστήμια της Κύπρου με άδεια λειτουργίας, υποστηρίζει μια σειρά από σχέδια υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015, με σκοπό την περαιτέρω οικονομική ενίσχυση των φοιτητών του. Οι υποτροφίες παρέχονται τόσο υπό μορφή χρηματικών ποσών όσο και υπό μορφή επιπλέον εκπτώσεων επί του κόστους διδάκτρων, ενώ αφορούν σπουδές προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου.

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές ενημερώνονται για τα ακόλουθα σχέδια υποτροφιών που ισχύουν για το ακαδημαϊκό έτος 2014-15. 

Επιπρόσθετα, το Πανεπιστήμιο Frederick συμμετέχει στα σχέδια υποτροφιών που έχουν προκηρυχθεί από το ΙΚΥΚ και το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Ενδιαφερόμενοι για τα πιο πάνω σχέδια μπορούν να επικοινωνήσουν με τα γραφεία του Πανεπιστημίου ή να συμπληρώσουν τη σχετική φόρμα.

 


 

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

150 Υποτροφίες από το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK σε απόφοιτους Μέσης Εκπαίδευσης που εξασφάλισαν θέση σε AEI και TEI της Ελλάδας

Το Πανεπιστήμιο Frederick αποφάσισε να παραχωρήσει 150 υποτροφίες σε απόφοιτους Λυκείων, Τεχνικών Σχολών και Ιδιωτικών Σχολών Μέσης Εκπαίδευσης που έχουν εξασφαλίσει θέσεις στην Ελλάδα και για οποιοδήποτε λόγο επιθυμούν να παραμείνουν και να σπουδάσουν στην Κύπρο. Όλα τα προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick είναι αξιολογημένα και εγκριμένα από την Επιτροπή Αξιολόγησης Ιδιωτικών Πανεπιστημίων (ΕΑΙΠ), είναι αναγνωρισμένα από το ΚΥΣΑΤΣ και εξασφαλίζουν την εγγραφή των αποφοίτων σε επαγγελματικά Επιμελητήρια και Συμβούλια για σκοπούς άδειας ασκήσεως επαγγέλματος (ΕΤΕΚ, Νομικό Συμβούλιο, Συμβούλιο Φαρμακευτικής, Συμβούλιο Νοσηλευτών και Μαιών, Μητρώο Κοινωνικών Λειτουργών).

Συγκεκριμένα προσφέρονται:

 • 50 ολικές υποτροφίες (100%) σε απόφοιτους που έχουν εξασφαλίσει θέση σε ΑΕΙ της Ελλάδας με γενικό βαθμό 18.000-20, σε ίδιο ή συναφές πρόγραμμα σπουδών του Πανεπιστημίου Frederick.
 • 50 μερικές υποτροφίες (50%) σε απόφοιτους που έχουν εξασφαλίσει θέση σε ΑΕΙ της Ελλάδας με γενικό βαθμό 16.000-17.999, σε ίδιο ή συναφές πρόγραμμα σπουδών του Πανεπιστημίου Frederick.
 • 50 μερικές υποτροφίες (30%) σε απόφοιτους που έχουν εξασφαλίσει θέση σε οποιοδήποτε ΑΕΙ ή ΤΕΙ της Ελλάδας, σε ίδιο ή συναφές πρόγραμμα σπουδών του Πανεπιστημίου Frederick.

Διευκρινίζεται ότι οι υποτροφίες αφορούν το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 και ισχύουν για το 1ο έτος σπουδών. Από το 2ο έτος σπουδών οι φοιτητές συμμετέχουν στο σχέδιο υποτροφιών «Υποτροφίες κατά τη διάρκεια της φοίτησης» του Πανεπιστημίου.


Βραδινά Μαθήματα για Εθνοφρουρούς - Ειδικά Μειωμένα (μέχρι και 100%) δίδακτρα

Το Πανεπιστήμιο Frederick προσφέρει βραδινά μαθήματα Μαθηματικών, Φυσικής, Χημείας, Αγγλικών και Ηλεκτρονικών Υπολογιστών σε εθνοφρουρούς που υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητείας.

Οι εθνοφρουροί που θα εγγραφούν στα μαθήματα θα έχουν τη δυνατότητα να μειώσουν το χρόνο φοίτησης των πανεπιστημιακών τους σπουδών και να αξιοποιήσουν εποικοδομητικά το χρόνο της στρατιωτικής τους θητείας.

Για τα μαθήματα αυτά θα ισχύσουν ειδικά μειωμένα (κατά 30%) δίδακτρα. Επιπρόσθετα όμως, οι εθνοφρουροί που θα εγγραφούν μετά το τέλος της στρατιωτικής τους θητείας σε ένα από τα προγράμματα σπουδών του Πανεπιστημίου Frederick, θα πιστωθούν τις αντίστοιχες μονάδες ECTS για τα μαθήματα που παρακολούθησαν επιτυχώς, ενώ θα τους επιστραφούν τα δίδακτρα των μαθημάτων αυτών υπό μορφή οικονομικής έκπτωσης επί του συνολικού κόστους της φοίτησής τους. Δηλαδή οι εθνοφρουροί αυτοί θα έχουν παρακολουθήσει τα μαθήματα αυτά εντελώς δωρεάν.

Οι πιστωτικές μονάδες (ECTS) που θα συσσωρεύσει ο κάθε εθνοφρουρός-φοιτητής μπορούν να χρησιμοποιηθούν για συνέχιση των σπουδών του σε οποιοδήποτε πανεπιστήμιο αφού το Πανεπιστήμιο Frederickείναι κάτοχος της ανώτατης διάκρισης της ΕΕ, του ECTS Label.

Σημειώνεται ότι αν ο εθνοφρουρός συσσωρεύσει τουλάχιστον 20 πιστωτικές μονάδες (ECTS) στο ίδιο εξάμηνο, μπορεί να συμμετέχει στο σχέδιο υποτροφιών «Υποτροφίες στη διάρκεια της φοίτησης» του Πανεπιστημίου Frederickανάλογα με την επίδοσή του.


Υποτροφίες Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου

Οι υποτροφίες αυτές είναι χρηματικά ποσά που παραχωρούνται από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας μέσω του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου και που σκοπό έχουν να καλύψουν μέρος των φοιτητικών εξόδων κατά το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015. Οι υποτροφίες παραχωρούνται σε 1ετείς φοιτητές πλήρους φοίτησης και σε φοιτητές μεγαλύτερων ετών, υπό συγκεκριμένες κατά περίπτωση προϋποθέσεις.

Ποια είναι τα κριτήρια επιλεξιμότητας;

Υπάρχουν διάφορες κατηγορίες υποτροφιών με διαφορετικά κριτήρια επιλεξιμότητας, για αυτό είναι σημαντικό να μελετήσεις προσεκτικά όλες τις πληροφορίες και να εντοπίσεις την κατηγορία που ταιριάζει στο προφίλ σου. Μεταξύ άλλων, λαμβάνονται υπ’ όψη ο βαθμός απολυτηρίου, η ηλικία, κοινωνικοοικονομικά κριτήρια, το έτος φοίτησης κλπ.

Μπορείς να βρεις αναλυτικά όλες τις πληροφορίες στην ανακοίνωση με αριθμό 378 εδώ

Πού μπορώ να βρω την αίτηση;

Εφόσον διαπιστώσεις ότι πληροίς τα κριτήρια επιλεξιμότητας και επιθυμείς να υποβάλλεις την αντίστοιχη αίτηση (με αρ. Ι.Κ.Υ.Κ. 72), τότε μπορείς να την εξασφαλίσεις εδώ ή από:

Ως πότε μπορώ να υποβάλλω την αίτησή μου;

Ως τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων ορίστηκε η Παρασκευή, 31η Οκτωβρίου 2014, ώρα 2:00μ.μ. Οι αιτήσεις με όλα τα στοιχεία και πιστοποιητικά θα πρέπει να παραδοθούν στη Γραμματεία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου ή να αποσταλούν συστημένες μέσω ταχυδρομείου σε μία από τις ακόλουθες διευθύνσεις:

Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου
Οδός Φλωρίνης 7 Greg Tower
3ος όροφος, 1065, Λευκωσία
ή Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου
Τ.Θ. 23949, 1687, Λευκωσία

Σημαντική σημείωση: Τα πιστοποιητικά και τα λοιπά συνοδευτικά έντυπα που θα πρέπει να προσκομίσεις μαζί με την αίτησή σου θα πάρουν λίγο χρόνο μέχρι να ετοιμαστούν από τους αρμόδιους φορείς, οπότε σου συστήνουμε να ξεκινήσεις από νωρίς τη διαδικασία συμπλήρωσης της αίτησης.

Για διευκρινήσεις ή απορίες μπορείτε να αποταθείτε στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου.


Υποτροφίες σε κλάδους σχετικούς με τους Υδρογονάνθρακες

Το Πανεπιστήμιο Frederick ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους φοιτητές ότι το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού παρέχει υποτροφίες για πτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές στη Κύπρο και στο εξωτερικό. Το Πανεπιστήμιο Frederick είναι ένα από τα πανεπιστήμια για τα οποία μπορούν να αιτηθούν υποτροφία ενδιαφερόμενοι και αποτελεί ιδανική επιλογή για σπουδές στο τομέα των υδρογονανθράκων.

 • Η Σχολή Μηχανικής και Εφαρμοσμένων Επιστημών του Πανεπιστημίου Frederick είναι η μεγαλύτερη Πολυτεχνική Σχολή στην Κύπρο με υπερσύγχρονη εργαστηριακή υποδομή, διεθνείς συνεργασίες και εμπλοκή σε ερευνητικά προγράμματα.
 • Τα τελευταία χρόνια, η Σχολή συνεκτιμώντας τις διαφαινόμενες προοπτικές και εξελίξεις που συντελούνται στο γεωγραφικό μας χώρο προχώρησε στο σχεδιασμό και προσφορά εξειδικευμένων προγραμμάτων σπουδών σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο (10 διαφορετικές κατευθύνσεις), τα οποία εξασφαλίζουν στους αποφοίτους επιστημονική και επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση ψηλού επιπέδου, με δυνατότητες εργοδότησης στην Κύπρο και στο εξωτερικό.
 • Όλα τα προγράμματα σπουδών που προσφέρονται από τη Σχολή είναι αξιολογημένα και εγκριμένα από την Επιτροπή Αξιολόγησης Ιδιωτικών Πανεπιστημίων (ΕΑΙΠ), είναι αναγνωρισμένα από το ΚΥΣΑΤΣ και εξασφαλίζουν την εγγραφή των αποφοίτων μας στο Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ). Το ΕΤΕΚ αναγνωρίζει επίσης τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών του Πανεπιστημίου Frederick για πρόσθετη εκπαίδευση αποφοίτων προγραμμάτων τριετούς διάρκειας πανεπιστημίων του Ηνωμένου Βασιλείου για σκοπούς εγγραφής στο ΕΤΕΚ. Αξίζει να τονιστεί ότι για σπουδές απόκτησης Πτυχίου σε θέματα Μηχανικής Υδρογονανθράκων, Γεωτεχνικής Πετρελαίου και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ΜΟΝΟ τα προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick είναι αξιολογημένα και αναγνωρισμένα.
 • Η υπογραφή του πρωτοκόλλου συνεργασίας με το κορυφαίο Πανεπιστήμιο Πετρελαίου του Πεκίνου της Κίνας, επισφράγισε την παγκόσμια πλέον εμβέλεια της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Frederick, η οποία συνεργάζεται με ένα μεγάλο αριθμό πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων στην Ελλάδα, Ευρώπη, Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα. Οι συνεργασίες αυτές είναι ιδιαίτερα σημαντικές για την εκπαίδευση στους τομείς των υδρογονανθράκων στην Κύπρο και για τη μεταφορά τεχνογνωσίας και πρακτικής εμπειρίας στη χώρα μας.

Το Πανεπιστήμιο προσφέρει τα ακόλουθα προγράμματα σε σχετικές περιοχές

Πτυχία (BSc) στη περιοχή των Υδρογονανθράκων και Ενέργειας

 • Πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού – Κατεύθυνση: Μηχανική Υδρογονανθράκων
 • Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού – Κατεύθυνση: Γεωτεχνική Πετρελαίου
 • Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού – Κατεύθυνση: Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Αειφόρα Ενεργειακά Συστήματα
 • Μάστερ στη Μηχανική Υδρογονανθράκων και Υπεράκτιων Κατασκευών

Μάστερς (MSc) στη περιοχή των Υδρογονανθράκων και Ενέργειας

 • Μάστερ στη Μηχανική Υδρογονανθράκων και Υπεράκτιων Κατασκευών
  1. Κατεύθυνση: Μηχανική Υδρογονανθράκων
  2. Κατεύθυνση: Υπεράκτιες Κατασκευές
  3. Κατεύθυνση: Μηχανική Πετρελαίων
 • Μάστερ στα Συστήματα Ενέργειας και το Δομημένο Περιβάλλον
  1. Κατεύθυνση: Συστήματα Ενέργειας
  2. Κατεύθυνση: Ενεργειακός Σχεδιασμός Κτιρίων
 • Μάστερ στο Engineering Management
  1. Κατεύθυνση: Διαχείριση Υδρογονανθράκων και Ενέργειας
  2. Γενική κατεύθυνση EngineeringManagement

Επιπρόσθετα, η Σχολή υποστηρίζει το προσφερόμενο από το Frederick Institute of Technology, διετές πρόγραμμα σπουδών του Τεχνικού Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Φυσικού Αερίου (Κατευθύνσεις: Συγκολλητής και Κατασκευαστής/Εγκαταστάτης), το μοναδικό αξιολογημένο και εγκριμένο από το ΣΕΚΑΠ πρόγραμμα σπουδών στην Κύπρο.

Οι υποτροφίες καλύπτουν δίδακτρα και θα δίδεται επιπρόσθετα €5.000 το χρόνο για επίδομα συντήρησης (€500 το μήνα για 10 μήνες το χρόνο), με ανώτατο συνολικό όριο τις €20.000 το χρόνο. Οι υποτροφίες θα καλύπτουν μόνο τον απαιτούμενο χρόνο σπουδών.

Τελευταία ημερομηνία υποβολής αίτησης: 30/9/2014.

Ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες και φόρμες αίτησεων στην σχετική ιστοσελίδα του Υπουργείου.


Υποτροφίες σε εκπαιδευτικούς για μεταπτυχιακές σπουδές

Tο Πανεπιστήμιο Frederick, στα πλαίσια του συστήματος υποτροφιών του, παραχωρεί υποτροφίες σε εκπαιδευτικούς για όλα τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών που προσφέρονται από τη Σχολή Επιστημών της Αγωγής. Συγκεκριμένα, παρέχονται οι πιο κάτω υποτροφίες

1. Μάστερ στις Επιστήμες της Αγωγής – Δυναμικά Περιβάλλοντα Μάθησης:

 • Δύο υποτροφίες 50% που καλύπτουν τα μισά δίδακτρα του προγράμματος
 • ·Δύο υποτροφίες που καλύπτουν το 30% του προγράμματος

Οι υποτροφίες αφορούν μέλη ΠΟΕΔ, ΟΕΛΜΕΚ, ΟΛΤΕΚ και αδιόριστους εκπαιδευτικούς

2. Μάστερ στη Συμβουλευτική και Επαγγελματική Καθοδήγηση:

 • Μία υποτροφία 50% του προγράμματος για την κατεύθυνση της Συμβουλευτικής
 • Μία υποτροφία 50% του προγράμματος για την κατεύθυνση της Επαγγελματικής Καθοδήγησης
 • Δύο υποτροφίες που καλύπτουν το 30% του προγράμματος

Οι υποτροφίες αφορούν μέλη ΠΟΕΔ, ΟΕΛΜΕΚ, ΟΛΤΕΚ και αδιόριστους εκπαιδευτικούς

3. Μάστερ στην Αγωγή και Προαγωγή Υγείας:

 • Δύο υποτροφίες 50% που καλύπτουν τα μισά δίδακτρα του προγράμματος
 • Δύο υποτροφίες που καλύπτουν το 30% του προγράμματος

Οι υποτροφίες αφορούν μέλη ΠΟΕΔ, ΟΕΛΜΕΚ, ΟΛΤΕΚ και αδιόριστους εκπαιδευτικούς

4. Μάστερ στην Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφόρο ανάπτυξη

 • Δύο υποτροφίες, 50% για εκπαιδευτικούς Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης, που καλύπτουν τα μισά δίδακτρα του προγράμματος,

 Τέσσερις υποτροφίες, για εκπαιδευτικούς Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης, που καλύπτουν το 30% του προγράμματος.

Δύο υποτροφίες, 50% για εκπαιδευτικούς Προδημοτικής Εκπαίδευσης, που καλύπτουν τα μισά δίδακτρα του προγράμματος,

Τέσσερις υποτροφίες, για εκπαιδευτικούς Προδημοτικής Εκπαίδευσης, που καλύπτουν το 30% του προγράμματος,

Δύο υποτροφίες, 50% για εκπαιδευτικούς Δημοτικής Εκπαίδευσης, που καλύπτουν τα μισά δίδακτρα του προγράμματος,

Τέσσερις υποτροφίες, για εκπαιδευτικούς Δημοτικής Εκπαίδευσης, που καλύπτουν το 30% του προγράμματος.


Υποτροφίες σε τέκνα δικηγόρων για σπουδές στη Νομική και σε δικηγόρους για μεταπτυχιακές σπουδές

Το Πανεπιστήμιο Frederick παραχωρεί τις πιο κάτω αναφερόμενες υποτροφίες σε τέκνα μελών του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου καθώς και σε μέλη του Συλλόγου. Τα πρόσωπα στα οποία θα δοθούν οι υποτροφίες θα επιλεγούν από Συμβούλιο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου. 

Υποτροφίες για τέκνα μελών του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου για το Πρόγραμμα Νομικής (κατεύθυνση Κυπριακό Δίκαιο ή κατεύθυνση Ελληνικό Δίκαιο):

Α. Δύο (2) υποτροφίες που θα καλύψουν το 100% των διδάκτρων για απόφοιτους με γενικό βαθμό απολυτηρίου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 19/20 και άνω.

Β. Τέσσερις (4) υποτροφίες που θα καλύψουν το 50% των διδάκτρων για απόφοιτους με γενικό βαθμό απολυτηρίου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μεταξύ 18 και 18.99/20.

Γ. Τέσσερις (4) υποτροφίες που θα καλύψουν το 50% των διδάκτρων για απόφοιτους με πολύ σοβαρά κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα.

Υποτροφίες για μέλη του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου για οποιοδήποτε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Πανεπιστημίου

Α. Δύο (2) υποτροφίες που θα καλύψουν το 100% των διδάκτρων.

Β. Τέσσερις (4) υποτροφίες που θα καλύψουν το 50% των διδάκτρων.

Οι υποτροφίες αφορούν το 1ο ακαδημαϊκό έτος των σπουδών του φοιτητή/φοιτήτριας. Από το 2ο έτος σπουδών, αναλόγως της επίδοσης τους στο Πανεπιστήμιό, θα μπορούν να διεκδικήσουν υποτροφίες με βάση το σχέδιο υποτροφιών για φοιτητές που συνεχίζουν τις σπουδές τους.


Υποτροφίες σε μέλη του ΕΤΕΚ για μεταπτυχιακές σπουδές

Tο Πανεπιστήμιο Frederick, στα πλαίσια του συστήματος υποτροφιών του, παραχωρεί υποτροφίες σε μηχανικούς μέλη του ΕΤΕΚ για το ακαδημαϊκό έτος 2014-15 στα ακόλουθα μεταπτυχιακά του προγράμματα που προσφέρει η Σχολή Μηχανικής και Εφαρμοσμένων Επιστημών:

 1. Διδακτορικό Πρόγραμμα Πολιτικού Μηχανικού
 2. Διδακτορικό Πρόγραμμα Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
 3. Διδακτορικό Πρόγραμμα στην Πληροφορική
 4. Διδακτορικό Πρόγραμμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού
 5. Διδακτορικό Πρόγραμμα Μηχανολόγου Μηχανικού
 6. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα (Μάστερ) Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
 7. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα (Μάστερ) στο EngineeringManagement
 8. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα (Μάστερ) στα Ενεργειακά Συστήματα και το Δομημένο Περιβάλλον
 9. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα (Μάστερ) στη Μηχανική Υδρογονανθράκων και Υπεράκτιων Κατασκευών
 10. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα (Μάστερ) στα Κινητά Συστήματα και Διαδίκτυο
 11. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα (Μάστερ) Δομοστατικής Μηχανικής

Για κάθε πρόγραμμα σπουδών παρέχονται μία (1) ολική υποτροφία και τρεις (3) μερικές υποτροφίες ύψους 50% (€4,050 – 4,500 ανάλογα με το πρόγραμμα σπουδών).


Υποτροφίες σε μέλη του ΚΕΒΕ και ΟΕΒ για μεταπτυχιακές σπουδές

Tο Πανεπιστήμιο Frederick, στα πλαίσια του συστήματος υποτροφιών του, παραχωρεί υποτροφίες σε στελέχη ιδιωτικών επιχειρήσεων, μέλη του ΚΕΒΕ και ΟΕΒ για το ακαδημαϊκό έτος 2014-15 στα μεταπτυχιακά του προγράμματα που προσφέρονται από τις Σχολές:

 • Σχολή Μηχανικής και Εφαρμοσμένων Επιστημών
 • Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης
 • Σχολή Επιστημών της Υγείας

Τα προγράμματα διαρκούν τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα και οι υποτροφίες, δύο για κάθε πρόγραμμα, καλύπτουν τα μισά δίδακτρα του προγράμματος (€4,050 – 4,500 ανάλογα με το πρόγραμμα σπουδών).

Οι υποψήφιοι θα κριθούν από ειδική ακαδημαϊκή επιτροπή του Πανεπιστημίου βάσει ακαδημαϊκής επίδοσης πρώτου πτυχίου και επαγγελματικής πείρας.


Υποτροφίες και Οικονομική Βοήθεια

Το Πανεπιστήμιο Frederick επιβραβεύει την ακαδημαϊκή επίδοση και αριστεία με ειδικό πρόγραμμα υποτροφιών «Υποτροφίες κατά τη διάρκεια της Φοίτησης». Οι προπτυχιακοί φοιτητές και οι μεταπτυχιακοί φοιτητές επιπέδου Master του Πανεπιστημίου, συμμετέχουν αυτόματα στο πρόγραμμα υποτροφιών, με βάση την ακαδημαϊκή τους επίδοση, χωρίς να χρειάζεται υποβολή αίτησης.

Υποτροφίες για Νέους Φοιτητές

Παρέχονται υποτροφίες σε νέους φοιτητές με βάση την επίδοσή τους στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Υποτροφίες κατά τη Διάρκεια της Φοίτησης

Πολιτική του Πανεπιστημίου Frederick είναι να επιβραβεύει φοιτητές με βάση κριτήρια ακαδημαϊκής αριστείας. Το Πανεπιστήμιο κάθε χρόνο διαθέτει ένα χρηματικό ποσό το οποίο διανέμει στους φοιτητές με βάση την ακαδημαϊκή τους επίδοση, χωρίς αυτοί να χρειαστεί να υποβάλουν αίτηση.

Οικονομική Βοήθεια

Οικονομική βοήθεια παρέχεται σε:

 • Οικογένειες με οικονομικά προβλήματα. Φοιτητές με σοβαρά οικονομικά προβλήματα μπορούν να αποταθούν για καθοδήγηση και βοήθεια. Μπορούν να υποβάλουν γραπτή αίτηση (με όλα τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία) για οικονομική στήριξη μέσω της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας.
 • Πολύτεκνες οικογένειες.
 • Αδέρφια που σπουδάζουν ταυτόχρονα στο Πανεπιστήμιο.

Αθλητικές Υποτροφίες

Το Πανεπιστήμιο προσφέρει στους φοιτητές Αθλητικές Υποτροφίες, αναλόγως του επιπέδου του αθλητή/αθλήτριας και της προσφοράς τους με τη συμμετοχή τους σε αθλητικούς αγώνες εκπροσωπώντας το Πανεπιστήμιο.

Άλλες Υποτροφίες και Βραβεία

Στην προσπάθειά του το Πανεπιστήμιο να ενδυναμώσει τη σχέση του με τη βιομηχανία και την αγορά εργασίας, έχει επιτύχει τη συνεργασία με διάφορες εταιρείες και οργανισμούς, οι οποίοι προσφέρουν υποτροφίες ή/και χρηματικά βραβεία ειδικά σε φοιτητές του Πανεπιστημίου Frederick με βάση ακαδημαϊκά, οικονομικά ή άλλα κριτήρια. Επίσης, διάφοροι οργανισμοί ή/ και ιδιώτες προσφέρουν χρηματικά βραβεία σε τελειόφοιτους φοιτητές με βάση την ακαδημαϊκή τους επίδοση. Σχετικές πληροφορίες για τις υποτροφίες και τα βραβεία ανακοινώνονται στις πινακίδες της Υ.Σ.Φ.Μ.

Κυβερνητικά Μέτρα Στήριξης Φοιτητών με Κοινωνικο-Οικονομικά Προβλήματα

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού έχει καθιερώσει κυβερνητικά μέτρα στήριξης τα οποία προσφέρονται κάθε χρόνο, μετά από σχετική αίτηση, σε Ευρωπαίους προπτυχιακούς φοιτητές του Πανεπιστημίου που αντιμετωπίζουν κοινωνικο-οικονομικά προβλήματα. Πιο συγκεκριμένα, για το Ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 το φοιτητικό πακέτο κάλυψε τα εξής ποσά για κάθε δικαιούχο φοιτητή:

 • €1,800 για ενοικίαση διαμερίσματος (ανώτατο όριο κάλυψης)
 • €1,092 για σίτιση
 • €300 για αγορά πανεπιστημιακών βιβλίων
 • €500 για αγορά ή αναβάθμιση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (αυτό ισχύει μόνο για τους πρωτοετείς φοιτητές).

Σημειώνεται ότι όλες οι πιο πάνω υποτροφίες και βοηθήματα ισχύουν για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Γραφείο Εγγραφών.

 

 Εκτύπωση  Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο