Πανεπιστήμιο Frederick: Το μόνο Κυπριακό Πανεπιστήμιο που αναγνωρίστηκε από την ΕΕ ως πρότυπο για την εφαρμογή του προγράμματος Erasmus+

Το Πανεπιστήμιο Frederick είναι το μοναδικό Κυπριακό Ακαδημαϊκό Ίδρυμα που ξεχώρισε για τα άριστα αποτελέσματά του κατά την πρώτη χρονιά εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+, Δράση 1 (Κινητικότητα για φοιτητές και προσωπικό της Ανώτατης Εκπαίδευσης).

Η αναγνώριση αυτή θεωρείται εξαιρετικά σημαντική για το Πανεπιστήμιο, το οποίο πλέον καλείται να εμπνεύσει μέσα από τις δικές του καλές πρακτικές εφαρμογής του προγράμματος Erasmus+ και τα υπόλοιπα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα της Ευρώπης, στην εφαρμογή των δικών τους πρακτικών.     

Το Πανεπιστήμιο Frederick εφάρμοσε πλήρως τις αρχές του European Charter of Higher Education (ECHE), που μεταξύ άλλων προβλέπουν την ακριβή αντιστοιχία και πλήρη αναγνώριση των μαθημάτων των εισερχόμενων και εξερχόμενων φοιτητών που επωφελήθηκαν από την κινητικότητα του προγράμματος Erasmus+. 

Με τον τρόπο αυτό, το Πανεπιστήμιο Frederick καταλαμβάνει μια εξέχουσα θέση στη λίστα με τα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια που με τις πρακτικές τους γίνονται παράδειγμα προς μίμηση για τα υπόλοιπα πανεπιστήμια και εμπνέουν μέσω της εφαρμογής του νέου διαδικτυακού εργαλείου της Ευρωπαϊκής Ένωση ECHE: MakeItWorkforYou!