Πρόγραμμα Εξεταστικής Περιόδου (Δεκεμβρίου) του Χειμερινού Εξάμηνου 2016 – Εξ Αποστάσεως Προγράμματα

Αγαπητοί φοιτητές εξ αποστάσεως προγραμμάτων,

Οι εξετάσεις του (Δεκεμβρίου) Χειμερινού  Εξαμήνου 2016 θα διεξαχθούν τον Δεκέμβριο και το επίσημο πρόγραμμα της Εξεταστικής Περιόδου έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου (www.frederick.ac.cy) και στην πλατφόρμα των εξ αποστάσεως προγραμμάτων (lms.frederick.ac.cy).

Σας παρακαλούμε όπως δηλώσετε το εξεταστικό κέντρο στο οποίο επιθυμείτε να παρακαθίσετε τις εξετάσεις μέχρι και τις 22 Νοεμβρίου 2016 . Σε περίπτωση που δεν ανταποκριθείτε, θα τοποθετηθείτε στο προηγούμενο εξεταστικό κέντρο στο οποίο είχατε παρακαθίσει σε εξέταση (Χειμερινό Εξάμηνο 2015/Εαρινό Εξάμηνο 2016).

Σημ. Η απάντηση σχετικά με τη δήλωση εξεταστικού κέντρου όπως αποσταλεί  στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

POS Codes Name Monday Tuesday Wednesday Thursday
05-12-2016 06-12-2016 07-12-2016 08-12-2016
EDA DLEDA101-1_1 EDUCATIONAL LEADERSHIP AND TECHNOLOGY 18:00-21:00      
EDA DLEDA101-1_2 EDUCATIONAL LEADERSHIP AND TECHNOLOGY 18:00-21:00      
EDA DLEDA103-1_1 EDUCATIONAL POLICY   18:00-21:00    
EDA DLEDA103-1_2 EDUCATIONAL POLICY   18:00-21:00    
EDA DLEDA104-1_1 EDUCATIONAL ADMINISTRATION AND INCLUSIVE EDUCATION       18:00-21:00
EDA DLEDA104-1_2 EDUCATIONAL ADMINISTRATION AND INCLUSIVE EDUCATION       18:00-21:00
EDA DLEDA204-1_6 TEAM LEADERSHIP 18:00-21:00      
CDI DLEDU603-1_6 NEW TECHNOLOGIES IN EDUCATION : AFFORDANCES FOR TEACHING AND LEARNING     18:00-21:00  
CDI DLEDU606-1_1 THE NETWORKED CLASSROOM AND STUDENT: DEVELOPING A VIRTUAL LEARNING COMMUNITY     18:00-21:00  
CDI DLEDU607-1_1 INSTRUCTIONAL STRATEGIES, IMPROVEMENT IN TEACHING AND EVALUATION 18:00-21:00      
CDI DLEDU608-1_1 PROFESSIONAL LEARNING COMMUNITIES IN SCHOOLS       18:00-21:00
CDI DLEDU609-1_1 CURRICULUM AND LANGUAGE INSTRUCTION 18:00-21:00      
CDI DLEDU610-1_1 LITERARY UNDERSTANDING AND INSTRUCTION 18:00-21:00      
CDI DLEDU614-1_1 NEW LITERACIES IN THE DIGITAL AGE   18:00-21:00    
SPE DLSPE507-1_1 EVALUATION IN SPECIAL EDUCATION 18:00-21:00      
SPE DLSPE507-1_2 EVALUATION IN SPECIAL EDUCATION 18:00-21:00      
SPE DLSPE508-1_1 MUSIC IN SPECIAL EDUCATION     18:00-21:00  
SPE DLSPE509-1_1 ART AS A THERAPEUTICAL MEANS IN SPECIAL EDUCATION   18:00-21:00    
SPE DLSPE510-1_1 ADULTS WITH SPECIAL NEEDS: FROM SCHOOL INTO THE SOCIETY       18:00-21:00

Για τυχόν απορίες ακαδημαϊκής φύσης σε σχέση με τις εξετάσεις οι φοιτητές πρέπει να επικοινωνούν με τους ακόλουθους λειτουργούς της Μονάδα εξ αποστάσεως μάθησης:

  • Βασιλική Παμπάλου, τηλ: +30 2103311288, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Γαβριήλ Κόλλιας, τηλ: +30 2103311288, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Βάσω Τεμπριώτου, τηλ: + 357 22394394 ext. 43133, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Για όσους φοιτητές θα παρακαθίσουν εξετάσεις σε εξεταστικά κέντρα στην Ελλάδα, για διαδικαστικής φύσης θέματα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με:

  • Κωνσταντίνος Παπάζογλου, τηλ: +30 210 3801129, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Τα προτεινόμενα σημεία διεξαγωγής των εξετάσεων του Χειμερινού Εξαμήνου (Δεκεμβρίου)  2016 του Πανεπιστημίου Frederick είναι τα ακόλουθα: