Πρόγραμμα Εξεταστικής Περιόδου (Δεκεμβρίου) του Χειμερινού Εξάμηνου 2016

  Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
  05-12-16 06-12-16 07-12-16 08-12-16 09-12-16
Night DGC514A-1_6 ESPLE513-1_2 ESPLE700-1_1   DGC514B-1_6
18:00-21:00 ESPLE714-1_6   ESPLE700-1_2   ESD508-1_1
  ESPLE721-1_1   ESPLE700-1_3   ESPLE614-1_2
  ESPLE731-1_1   ESPLE722-1_1    
  HEP557-1_1