Παράταση προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων στον Ανεξάρτητο Φορέα Κοινωνικής Στήριξης (2016-17)

Ο Ανεξάρτητος Φορέας Κοινωνικής Στήριξης ανακοινώνει την παράταση προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2016 – 2017. Η προθεσμία υποβολής αίτησης για οικονομική χορηγία είναι 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017.

Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και οι νεοεισερχόμενοι φοιτητές του Εαρινού εξαμήνου 2017. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους.

Η αίτηση, τα κριτήρια επιλογής, καθώς και άλλες σχετικές πληροφορίες βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Επιτροπής: https://www.socialsupport.gov.cy/

Για περισσότερες πληροφορίες: 22867555, 22867478