ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ - Εξετάσεις Πιστοποίησης Ελληνομάθειας

Το Πανεπιστήμιο Frederick είναι ο υπεύθυνος φορέας για τη διενέργεια των εξετάσεων πιστοποίησης στην Κύπρο.

Στο πλαίσιο της προσπάθειας προβολής και στήριξης της ελληνικής γλώσσας το Υπουργείο Παιδείας Ελλάδας και το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας υλοποιούν τη θεσμοθέτηση και τη χορήγηση ενός κρατικού τίτλου πιστοποίησης ελληνομάθειας, με εξετάσεις και στην Κύπρο ,στο Πανεπιστήμιο Frederick  . Το Πανεπιστήμιο Frederick    έχει τη συνολική εποπτεία και ευθύνη της εξεταστικής διαδικασίας μέσω της οποίας χορηγείται το πιστοποιητικό ελληνομάθειας. Οι εξετάσεις διεξάγονται στις αίθουσες του πανεπιστημίου  . Οι υποψήφιοι εξετάζονται σε έξι επίπεδα γλωσσικής επάρκειας και αξιολογούνται σε τέσσερις ή πέντε δεξιότητες, δηλαδή στην κατανόηση και παραγωγή γραπτού κειμένου, στην κατανόηση και παραγωγή προφορικού λόγου και στη χρήση γλώσσας. Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται στους υποψηφίους το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου, ενώ οι τίτλοι της πιστοποίησης απονέμονται στους επιτυχόντες πάλι από τα εξεταστικά κέντρα στα τέλη Οκτωβρίου.

Ημερομηνίες Εξετάσεων

Εξετάσεις Πιστοποίησης Επάρκειας της Ελληνομάθειας Μαΐου 2017

Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας γνωστοποιεί ότι για το έτος 2017 οι ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων για την Πιστοποίηση Ελληνομάθειας, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, έχουν ως εξής:

Επίπεδα

Ημερομηνίες

Εξετάσεις

Α1 (για παιδιά 8-12 ετών)

Στοιχειώδης Γνώση

Τρίτη 16 Μαΐου 2017 (πρωί)

γραπτές *

Α1 (για εφήβους και ενηλίκους)

Τρίτη 16Μαΐου 2017 (πρωί)

γραπτές *

Α2

ΒασικήΓνώση

Τρίτη 16 Μαΐου 2017 (μεσημέρι)

γραπτές *

Β1

Μέτρια Γνώση

Τρίτη 16 Μαΐου 2017 (απόγευμα)

γραπτές *

Β2

Καλή Γνώση

Τετάρτη 17 Μαΐου 2017 (πρωί)

γραπτές *

Γ1

Πολύ Καλή Γνώση

Τετάρτη 17 Μαΐου 2017 (απόγευμα)

γραπτές *

Γ2

Άριστη Γνώση

Πέμπτη 18 Μαΐου 2017 (πρωί)

γραπτές *

* Οι προφορικές εξετάσεις διεξάγονται αμέσως μετά τις γραπτές.


Εγγραφές: Από 1 Φεβρουαρίου ως 19 Μαρτίου 2017 

Περισσότερες πληροφορίες:

Μαρία Κωνσταντίνου, Λειτουργός Πανεπιστημίου
Τ.Θ. 24729, Λευκωσία 1303, Κύπρος
Tel. +357-22394461 
Fax. +357-22438234
e: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.