ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΜΑΙΟΥ 2017– ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

POS Codes Name 15-05-17 16-05-17 17-05-17 18-05-17
SPE DLSPE503-1_11 METHODOLOGY OF EDUCATIONAL RESEARCH 18:00-21:00      
SPE DLSPE507-1_1 EVALUATION IN SPECIAL EDUCATION 18:00-21:00      
SPE DLSPE507-1_2 EVALUATION IN SPECIAL EDUCATION 18:00-21:00      
SPE DLSPE507-1_3 EVALUATION IN SPECIAL EDUCATION 18:00-21:00      
SPE DLSPE507-1_4 EVALUATION IN SPECIAL EDUCATION 18:00-21:00      
SPE DLSPE508-1_1 MUSIC IN SPECIAL EDUCATION   18:00-21:00    
SPE DLSPE508-1_2 MUSIC IN SPECIAL EDUCATION   18:00-21:00    
SPE DLSPE509-1_1 ART AS A THERAPEUTICAL MEANS IN SPECIAL EDUCATION       18:00-21:00
SPE DLSPE509-1_2 ART AS A THERAPEUTICAL MEANS IN SPECIAL EDUCATION       18:00-21:00
SPE DLSPE510-1_1 ADULTS WITH SPECIAL NEEDS: FROM SCHOOL INTO THE SOCIETY     18:00-21:00  
SPE DLSPE510-1_2 ADULTS WITH SPECIAL NEEDS: FROM SCHOOL INTO THE SOCIETY     18:00-21:00  

Ανακοίνωση: Η δήλωση του εξεταστικού κέντρου για το εαρινό εξάμηνο 2017 θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά. Περισσότερες πληροφορίες θα σας αποσταλούν στο ακαδημαϊκό σας ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μέσα στις επόμενες μέρες.

Διαδικασίες και Κανονισμοί εξετάσεων