ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2017 - ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΪΟΥ)

 

Αγαπητοί/ες εξ αποστάσεως φοιτητές/τριες,

Πατήστε την ένδειξη Πρόγραμμα των τελικών εξετάσεων του εαρινού εξαμήνου 2017 για να βρείτε αναρτημένο το Πρόγραμμα των τελικών εξετάσεων του εαρινού εξαμήνου 2017 για τα εξ αποστάσεως προγράμματα (εξαιρούνται οι απόφοιτοι της Ειδικής Εκπαίδευσης). Το Πρόγραμμα είναι επίσης αναρτημένο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα μάθησης Lms.

Ανακοίνωση: Η δήλωση του εξεταστικού κέντρου για το εαρινό εξάμηνο 2017 θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά μέσω της extranet (www.extranet.frederick.ac.cy).

Η επιλογή του κέντρου είναι προεπιλεγμένη με βάση την τελευταία επιλογή σας (χειμερινό ‘16) ή βάση της δηλωμένης διεύθυνσης. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να αλλάξετε το προεπιλεγμένο εξεταστικό κέντρο, παρακαλώ επιλέξτε από τον κατάλογο με τα εξεταστικά κέντρα πριν την καταληκτική ημερομηνία. Σε περίπτωση που δεν έχετε ανατεθεί σε κάποιο κέντρο, παρακαλώ όπως επιλέξετε το κέντρο της επιλογής σας από τον κατάλογο με τα εξεταστικά κέντρα, πριν την καταληκτική ημερομηνία.

Για την επιλογή εξεταστικού κέντρου για την εξεταστική του 27 Μαΐου – 9 Ιουνίου 2017 έχει οριστεί ως καταληκτική ημερομηνία αλλαγής / επιλογής εξεταστικού κέντρου η Τετάρτη 10 Μαΐου 2017.

Μετά από την ημερομηνία αυτή το σύστημα «κλειδώνει» και δε θα είναι δυνατή η οποιαδήποτε αλλαγή μέσω της extranet.

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 1 ΜΑΪΟΥ 2017.

Για περαιτέρω πληροφορίες ή και διευκρινήσεις παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε:

Για Ελλάδα:
Ιωσηφίνα Καλλούς: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Μαρία Στέλλα Ψαρρά: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ανθή Χριστοδούλου: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Βασιλική Παμπάλου: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Για Κύπρο:
Βάσω Τεμπριώτου: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Dear Distance Learning Students,

Please follow the link Final Timetable for the spring 2017 above in order to access the Final Timetable for the spring 2017. The timetable is also available on Lms platform.

Note that the selection of the examination center for the spring 17 period can be done electronically through extranet (www.extranet.frederick.ac.cy). The examination center is already preselected based on your last preference or your declared address. If you wish to change your examination center, please choose from the examination centers’ list. The deadline for changing your examination center is Wednesday 10th of May 2017. After the deadline, the system will close and will not accept any changes.  The service will be available from Monday 1st of May 2017.

For further information or/and clarifications please contact DLU This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Διαδικασίες και Κανονισμοί εξετάσεων / Examination Rules and Regulations