Δικαιούχοι των φοιτητικών επιδομάτων 2016- 2017 - Επιπρόσθετα Μέτρα Στήριξης των φοιτητών

Η Υπηρεσία Φοιτητικής Μέριμνας του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της μοριοδότησης των αιτήσεων για την παραχώρηση των φοιτητικών επιδομάτων, βάσει του περί Κρατικής Φοιτητικής Μέριμνας Νόμου του 2015 (Ν.203(Ι)/2015.  

Μπορείτε να βρείτε την ανακοίνωση εδώ.

http://enimerosi.moec.gov.cy/archeia/1/ypp6385a

Βρείτε το κατάλογο με τους δικαιούχους φοιτητές καθώς και οδηγίες για την καταβολή των επιδομάτων εδώ.

http://enimerosi.moec.gov.cy/archeia/1/ypp6385b

Σημειώνεται ότι τα απαραίτητα δικαιολογητικά, πρέπει να προσκομισθούν με το χέρι στα γραφεία της ΥΦΜ (Τεύκρου 6, 1066 Λευκωσία), μέχρι και τις 13.10.2017, ώστε να καταστεί δυνατή η παροχή των φοιτητικών επιδομάτων στους δικαιούχους.