Πανεπιστήμιο Frederick: Επισημοποίηση συνεργασίας με πανεπιστήμια της Αιγύπτου

Το Πανεπιστήμιο Frederick με συνέπεια, συστηματικότητα αλλά κυρίως με υπευθυνότητα έκανε στις 29 Σεπτεμβρίου ένα ακόμη σημαντικό βήμα για να καταστεί περιφερειακό κέντρο εκπαίδευσης και έρευνας, υπογράφοντας Μνημόνιο Συνεργασίας με τα Πανεπιστήμια Aswan και Heliopolis της Αιγύπτου για επέκταση των προγραμμάτων του, αλλά και την ανάπτυξη κοινών ερευνητικών δραστηριοτήτων όπως είναι τα θέματα του περιβάλλοντος και της αειφόρου ανάπτυξης. Η υπογραφή του Μνημονίου αποτελεί το επιστέγασμα της συνεργασίας που αναπτύχθηκε ανάμεσα στα τρία Πανεπιστήμια τα τελευταία χρόνια, αλλά κυρίως η αναγνώριση του έργου που επιτελεί το Πανεπιστήμιο Frederick στα θέματα της εκπαίδευσης του περιβάλλοντος και της αειφόρου ανάπτυξης, καθιστώντας το ως ένα αξιόπιστο και σημαντικό εταίρο σε διεθνές και περιφερειακό επίπεδο.

Τόσο το Πανεπιστήμιο Aswan όσο και το Πανεπιστήμιο του Heliopolis εκπροσωπήθηκαν με πενταμελής αποστολές, σε ανώτατο επίπεδο από τους προέδρους των Συμβουλίων τους κ. Ahmad Ibrahim Ghalab και κ. Mohamed Yousri αντίστοιχα. Στην εισαγωγική τους τοποθέτηση επεσήμαναν ότι η συνεργασία τους με το Πανεπιστήμιο Frederick είναι απόρροια του σημαντικού έργου που αυτό επιτελεί σε επίπεδο προγραμμάτων σπουδών και έρευνας ειδικά στα θέματα της αειφορίας, το οποίο έχει καταδειχθεί τόσο από το επίπεδο των αποφοιτησάντων αιγυπτίων φοιτητών από το Μεταπτυχιακό του Πρόγραμμα Information Communication Technologies and Education for Sustainable Development, όσο και από την ποιότητα των ερευνητικών έργων που έχει υλοποιήσει στην Αίγυπτο στα σχετικά θέματα. Καταλήγοντας, οι πρόεδροι των δύο Αιγυπτιακών Πανεπιστημίων τόνισαν ότι αποτελεί τιμή για τα Πανεπιστήμιά τους η υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Frederick αφενός γιατί μέσω αυτού θα ενισχυθεί η μεταφορά τεχνογνωσίας στα θέματα του περιβάλλοντος και της αειφόρου ανάπτυξης, αλλά κυρίως μέσω των μεταπτυχιακών του προγραμμάτων θα αναβαθμισθεί ποιοτικά η παρεχόμενη εκπαίδευση στα σχετικά θέματα. Από την πλευρά του ο Δρ Χριστόφορος Χαραλάμπους, Εκτελεστικός Διευθυντής του Πανεπιστημίου Frederick, παρουσίασε τους στόχους, το όραμα αλλά και την αποστολή του Πανεπιστημίου τονίζοντας τον περιφερειακό προσανατολισμό του Ιδρύματος ο οποίος επιδιώκεται με σταθερά βήματα και στη βάση αξιόπιστων εταίρων, σημειώνοντας ότι αποτελεί και για το ίδιο το Πανεπιστήμιο τιμή η συνεργασία με τα δύο Αιγυπτιακά Πανεπιστήμια, με τα οποία έχουν κοινές επιδιώξεις και κοινά πεδία επιστημονικού και ερευνητικού ενδιαφέροντος.

Το Μνημόνιο Συνεργασίας το οποίο υπογράφηκε εκ μέρους του Πανεπιστημίου Frederick από την Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου κ. Αναστασία Φρειδερίκου και από τους Προέδρους των Συμβουλίων των δύο Αιγυπτιακών Πανεπιστημίων επικεντρώνεται: α) στην προώθηση των εξ αποστάσεως διεθνών μεταπτυχιακών προγραμμάτων του Πανεπιστημίου στην Αίγυπτο με αφετηρία το εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό πρόγραμμα Information Communication Technologies and Education for Sustainable Development, β) προσέλκυση Αιγύπτιων φοιτητών στα αγγλόφωνα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου, γ) στη μεταφορά τεχνογνωσίας σε πεδία ειδικού επιστημονικού ενδιαφέροντος, δ) στην ανταλλαγή φοιτητών και ακαδημαϊκού προσωπικού ανάμεσα στα 3 Πανεπιστήμια, ε) στην ανάπτυξη κοινών ερευνητικών προγραμμάτων, αξιοποιώντας τα ποικίλα χρηματοδοτικά εργαλεία, και στ) στην προσφορά, σε μελλοντικό στάδιο, κοινών προγραμμάτων σπουδών.

1.JPG2.JPG3.JPG4.JPG