Ευρωπαϊκή Βδομάδα Κώδικα στο Πανεπιστήμιο Frederick: Τα παιδιά προγραμματίζουν

Η κοινωνία που ζούμε χαρακτηρίζεται ως Κοινωνίας της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών, βρίσκοντας την τεχνολογία σχεδόν πίσω από κάθε μας κίνηση – αγορές, εκπαίδευση, επικοινωνία, εξεύρεση πληροφοριών, ψυχαγωγία, κ.α. Η τεχνολογία αξιοποιείται σε πολλές από τις καθημερινές μας δραστηριότητες για διάφορος σκοπούς: προσωπικούς, επιμορφωτικούς/ εκπαιδευτικούς και επαγγελματικούς. Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας ως μέσο επικοινωνίας και κοινωνικής επαφής στη σύγχρονη κοινωνία, επηρέασε σε μεγάλο βαθμό και την εκπαίδευση.

Μεγάλο μέρος αυτού του τεχνολογικού κόσμου αποτελείται από άτομα νεαρής ηλικίας όπως φοιτητές, μαθητές, ακόμη και παιδιά του δημοτικού και του νηπιαγωγείου. Η πρόκληση για τα εκπαιδευτικά ιδρύματα είναι να ανταπεξέλθουν στον ξέφρενο ρυθμό με τον οποίο επεκτείνεται η τεχνολογία και να αξιοποιήσουν το ενδιαφέρον και εξοικείωση των φοιτητών, των μαθητών και των μικρών παιδιών για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

Τα τελευταία χρόνια δίνεται σε παγκόσμιο επίπεδο ιδιαίτερη έμφαση στην εκμάθηση προγραμματισμού και την ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων ψηφιακού αλφαβητισμού από νεαρή ηλικία (ξεκινώντας από παιδιά ηλικίας 3 χρόνων). O προγραμματισμός δίνει την ευκαιρία στους μαθητές να έρθουν σε επαφή με την πολύπλευρη διαδικασία της επίλυσης προβλημάτων και λήψης αποφάσεων καλλιεργώντας ταυτόχρονα επιστημονικές δεξιότητες, δεξιότητες συνεργατικής μάθησης, δημιουργικότητας, καινοτομίας και εξερεύνησης. Η εκμάθηση προγραμματισμού βοηθά τους μαθητές στο να εξερευνήσουν και να υλοποιήσουν ιδέες. Επίσης, βοηθά στην κατανόηση των διαφόρων φαινομένων του πραγματικού κόσμου συνδέοντας θεωρία και πράξη, αφηρημένο και συγκεκριμένο.

Η έννοια του προγραμματισμού εντάσσεται πλέον δυναμικά στα εκπαιδευτικά δρώμενα της Κύπρου μας. Το Πανεπιστήμιο Frederick συμβάλλει δυναμικά στην κατάλληλη προετοιμασία των ψηφιακά αυτόχθονων και μελλοντικών πολιτών της κοινωνίας μας. Αφουγκραζόμενο τις απαιτήσεις της σημερινής Κοινωνίας της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών, και τη σημαντικότητα αξιοποίησης της τεχνολογίας ως εργαλείο διδασκαλίας και μάθησης, το Πανεπιστήμιο Frederick δήλωσε δυναμικά το παρόν του για ακόμη μια φορά. Μέσα στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την  Ευρωπαϊκή Βδομάδα Κώδικα, η Ακαδημία Ρομποτικής του Πανεπιστημίου Frederick και η Γνωσιτεχνία, διοργάνωσαν 2 εκδηλώσεις για γονείς και παιδιά.

Συγκεκριμένα, τα παιδιά προγραμμάτισαν παρέα με το Βατροχογιάννη, την Κουκουαθηνά και τα Ρομποτάκια του Πανεπιστημίου Frederick. Οι ομάδες της Ακαδημίας Ρομποτικής και της Γνωσιτεχνίας συνεργάστηκαν για την οργάνωση και ανάπτυξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων ρομποτικής για παιδιά ηλικίας 3-11 χρόνων. Οι δραστηριότητες ρομποτικής βασίστηκαν στην καινούρια έκδοση της Γνωσιτεχνίας: «Ο Βατραχογιάννης και οι 7 αστερισμοί του Πλάτωνα». Τα παιδιά χωρισμένα σε τρεις διαφορετικές ηλικιακές ομάδες είχαν την ευκαιρία να πειραματιστούν και να προγραμματίσουν διάφορα ρομποτικά μοντέλα, τα οποία πήραν τη μορφή των ηρώων του παραμυθιού. Αξιοποιήθηκε εκπαιδευτικό υλικό που αναπτύχθηκε για το σκοπό αυτό και ποικιλία εκπαιδευτικών πακέτων ρομποτικής όπως: Bee Bots, Robot Mouse, Kibo Robotics Kit, meetEdison και Lego WeDo II.

Η συμβολή του Πανεπιστημίου Frederick στην προώθηση εκμάθησης προγραμματισμού, δεν σταματά εδώ. Η ομάδα της Ακαδημίας Ρομποτικής επισκέφτηκε  διάφορα δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία όπου οργανώθηκαν εργαστήρια προγραμματισμού μέσω ρομποτικής. Οι επισκέψεις διοργανώθηκαν μετά από συνεννόηση με τις διευθύνσεις των σχολείων μέσα στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Βδομάδας Κώδικα. Παιδιά ηλικίας από 3 χρόνων είχαν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με την πολύπλευρη διαδικασία  της επίλυσης προβλημάτων και λήψης αποφάσεων καλλιεργώντας ταυτόχρονα επιστημονικές δεξιότητες, δεξιότητες συνεργατικής μάθησης και εξερεύνησης. Μέσω διαφόρων πρωτοπόρων και καινοτόμων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων οι μαθητές δούλεψαν με ποικίλες εντολές οπτικού προγραμματισμού, αναπτύσσοντας τα δικά τους προγράμματα.