Πρόγραμμα Εξεταστικής Περιόδου (Δεκεμβρίου) του Χειμερινού Εξάμηνου 2017

  Wednesday Thursday Friday Saturday   Monday Tuesday Wednesday
  06-12-17 07-12-17 08-12-17 09-12-17     12-12-17 13-12-17
Night  ESPLE721-1_1 ESPLE714-1_31 ESPLE611-1_1     ESPLE700-1_31   ASRM501-2_1
18:00-21:00   HEP554-1_1       ESPLE700-1_32   ESD508-1_1
                ESPLE711-1_6
                ESPLE725-1_1
                HEP552-1_1