Ολοκληρώθηκαν στο Πανεπιστήμιο Frederick τα προγράμματα κατάρτισης για μηχανικούς και τεχνικό προσωπικό της Cyta

Με εισηγητή τον Δρ Νικόλα Χριστοφίδη του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Frederick ολοκληρώθηκε ο κύκλος των 5 ειδικών εκπαιδευτικών σεμιναρίων για μηχανικούς και τεχνικούς  της Cyta

Τα σεμινάρια  αφορούσαν στην ανάλυση, εφαρμογή και μελέτη ηλεκτρικών εγκαταστάσεων στη βάση της τελευταίας έκδοσης των σχετικών κανονισμών (17η έκδοση για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, πρότυπο BS 7671, 17thedition, amendment 3).

Η αναθεωρημένη έκδοση του προτύπου έχει επιφέρει αλλαγές σε θέματα που αφορούν την ασφάλεια των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, κυρίως, την ασφάλεια των εργαζομένων σε χώρους εργασίας και ανθρώπων σε κατοικίες.

Το τεχνικό προσωπικό της Cyta, εκτελώντας μελέτες, εργασίες και συντήρηση σε συστήματα τηλεπικοινωνιών, πρέπει να είναι ενημερωμένο για τις τελευταίες εξελίξεις και αλλαγές στους κανονισμούς. Η ασφάλεια των εγκαταστάσεων  είναι για όλους τους σοβαρούς οργανισμούς προτεραιότητα και θέμα αρχής.

Ο κύκλος των πέντε εξειδικευμένων σεμιναρίων άνοιξε στις 12 Ιουνίου και ολοκληρώθηκε στις 21 Σεπτεμβρίου.

Στο πρόγραμμα, που ήταν εγκεκριμένο  από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού συμμετείχαν 72 στελέχη της Cyta, σε Λευκωσία και Λεμεσό.

Οι συμμετέχοντες, έλαβαν Πιστοποιητικό Παρακολούθησης.

Το διδακτικό και εκπαιδευτικό προσωπικό του Πανεπιστημίου Frederick είναι διαρκώς ενημερωμένο σε όλες τις τεχνολογικές εξελίξεις στους τομείς της μηχανικής. Έτσι, διαθέτει την ολοκληρωμένη τεχνογνωσία που του επιτρέπει  να συμβάλλει αποφασιστικά στη διάχυση της νέας γνώσης και των προτύπων εφαρμογής της.