ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΑΛΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΜΑΤΑ - ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2018 / CONTINUING STUDENTS COURSE REGISTRATION - SPRING SEMESTER 2018

Αγαπητοί φοιτητές και φοιτήτριες,
 
Με την ευκαιρία της έναρξης των μαθημάτων (5 Φεβρουαρίου) για το Εαρινό Εξάμηνο 2018, σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές σε μαθήματα θα γίνονται από τις 29 - 31 Ιανουαρίου 2018.
 
Πιο κάτω θα βρείτε το αναλυτικό πρόγραμμα, καθώς επίσης και όλες τις διαδικασίες που είναι απαραίτητες να γίνουν με την έναρξη του νέου ακαδημαϊκού εξαμήνου για να θεωρείστε εγγεγραμμένοι φοιτητές.

 


Dear Students
 
We would like to inform you that course registration for Spring 2018 will be held from 29 January – 31January 2018. Classes begin on Monday, 5 February 2018.
 
You can find below the course registration schedule, as well as all relevant procedures for your registration to the new semester.