Μνημόνιο Συνεργασίας Πανεπιστημίου Frederick και Οργανισμού Νεολαίας

Το Πανεπιστήμιο Frederick και ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου (ΟΝΕΚ), υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας την Πέμπτη 18 Ιανουαρίου 2018, στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου στη Λευκωσία. Σκοπός του Μνημονίου είναι η ανάπτυξη και η αξιοποίηση των σχέσεων των δύο μερών προς αμοιβαίο όφελος και προς όφελος της κοινωνίας.

Εκ μέρους του Πανεπιστημίου Frederick υπέγραψε ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου, Καθηγητής Γιώργος Δημοσθένους, ενώ από πλευράς του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου υπέγραψε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κος Παναγιώτης Σεντώνας. Παρόντες στην υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας ήταν επίσης η Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Frederick κα Νατάσσα Φρειδερίκου και ο Διευθυντής του Οργανισμού Νεολαίας κος Μενέλαος Μενελάου.

Κατά την τελετή υπογραφής του Μνημονίου, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Frederick Καθηγητής Γιώργος Δημοσθένους, ευχαρίστησε τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου για την μέχρι τώρα εξαιρετική συνεργασία που έχει με το Πανεπιστήμιο Frederick σε πάρα πολλούς τομείς και επίπεδα και τόνισε ότι η υπογραφή του Μνημονίουουσιαστικάεπισημοποιεί αυτή τη συνεργασία.

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου, κ. Παναγιώτης Σεντώνας, αφού ευχαρίστησε το Πανεπιστήμιο για τη θετική ανταπόκρισή του στην υπογραφή του εν λόγω Μνημονίου ανέφερε ότι: «Η συνεργασία με τα Πανεπιστήμια είναι πολύτιμη γιατί επιτρέπει την από κοινού ανάληψη πρωτοβουλιών για την ενδυνάμωση των νέων αλλά και την αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων για τον καταρτισμό προτάσεων πολιτικής για τη νεολαία».

Πιο συγκεκριμένα, το Μνημόνιο Συνεργασίας προνοεί τη συνεργασία των δυο φορέων για τη βελτίωση της απασχολησιμότητας των φοιτητών και αποφοίτων του Πανεπιστημίου μέσω τοποθετήσεων για πρακτική άσκηση, την από κοινού διοργάνωση δράσεων ενημέρωσης των φοιτητών για θέματα εκπαίδευσης, κατάρτισης, απασχόλησης, κινητικότητας, εθελοντισμού, διαχείρισης σταδιοδρομίας, εθνικών και ευρωπαϊκών ευκαιριών για επιχορηγήσεις / χρηματοδοτήσεις, τη συνεργασία για αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων σχετικών με τους νέους.

Παράλληλα, θα αξιοποιηθούν οι γνώσεις και η εμπειρογνωμοσύνη των μελών του ακαδημαϊκού προσωπικού του Πανεπιστημίου Frederick στις διαδικασίες και τους μηχανισμούς καταρτισμού προτάσεων πολιτικής για τους νέους, καθώς και στην υλοποίηση και παρακολούθηση της Εθνικής Στρατηγικής για τη Νεολαία. Το Μνημόνιο προνοεί επίσης την από κοινού συμμετοχή του Πανεπιστημίου Frederickκαι του Οργανισμού Νεολαίας σε ευρωπαϊκά και άλλα προγράμματα.