Παν. Frederick: Επίσημη αναγνώριση τίτλου σπουδών Πτυχίου Φαρμακευτικής από τον ΔΟΑΤΑΠ

Μετά την επιτυχία των αποφοίτων του προγράμματος Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Frederick στις εξετάσεις του Συμβουλίου Φαρμακευτικής Κύπρου και την επίσημη εγγραφή τους στο μητρώο φαρμακοποιών της Κύπρο, άλλη μια επιτυχία έρχεται να ολοκληρώσει το σημαντικό έργο που επιτελεί το Τμήμα Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Frederick.

Πιο συγκεκριμένα, ο Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) αναγνώρισε και επίσημα τον τίτλο σπουδών Πτυχίου Φαρμακευτικής που απονεμήθηκε από το Τμήμα Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Frederick σε απόφοιτο, ο οποίος αιτήθηκε στον ΔΟΑΤΑΠ για αναγνώριση. Το Πτυχίο αναγνωρίστηκε από τον ΔΟΑΤΑΠ ως Πτυχίο ισότιμο και αντίστοιχο προς τα Πτυχία Φαρμακευτικής  που απονέμουν τα Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

To Τμήμα Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Frederick ιδρύθηκε το 2012, προσφέροντας το πρώτο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Φαρμακευτικής, αναγνωρισμένο από το ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ, με την επίσημη αναγνώριση από την Κυπριακή Δημοκρατία. Από το 2015, το Τμήμα προσφέρει και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (MSc) στην Κλινική Φαρμακευτική.