Το Πανεπιστήμιο Frederick διοργανωτής συνάντησης με θέμα «Gender and health impacts of policies extending working life»

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Frederick διοργάνωσε με επιτυχία την 6η Συνάντηση της Διαχειριστικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Δράσης του COST, IS1409 Gender and health impacts of policies extending working life in western countries. Στη συνάντηση πραγματοποιήθηκε και Τοπικό Εργαστήριο  Πολιτικής, στο οποίο έλαβαν μέρος πάνω από 50 ερευνητές και ακαδημαϊκοί από πάνω από 25 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 18 και 19 Ιανουαρίου 2018.

Ο κύριος στόχος της Δράσης είναι να αναβαθμίσει την επιστημονική γνώση όσον αφορά την επίδραση που έχει η επέκταση της εργασιακής ζωής στις γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας και να υποστηρίξει πολιτικές που λαμβάνουν υπόψη τη διάσταση του φύλου και τις διαφορετικές ανάγκες μεταξύ γυναικών και αντρών.

Την Συνάντηση επιχορήγησε ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού, το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας και η ΜΚΟ CHANGE: Research and Awareness on Gender Equality.

Για περισσότερες πληροφορίες για τη δράση επικοινωνήστε με τη Δρ Πετρούλα Μαυρικίου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πρόεδρος Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστημίου Frederick, Εκπρόσωπος της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Δράση.

___________________________________________________________________________

The Department of Business, Accounting and Finance of Frederick University hosted successfully the 6th Management Committee (MC) meeting and a Local Policy Workshop of the COST Action IS1409 Gender and health impacts of policies extending working life in western countries, between the 18th and 19th of January 2018. The meeting took place in Sun Hall Hotel in Larnaca, Cyprus. More than 50 people from more than 25 European countries participated in the meeting, the local policy workshop and the working groups.

The main goal of the Action is to advance scientific knowledge about the gendered impacts of extended working life on the health and economic well-being of older workers in Europe and to support informed gender-sensitive future policy, explicitly considering the differential needs of women and men. Specific aims are (1) to develop new understandings and best practice for research into extended working life and gender and to create a platform which harmonises a number of methodologies, disciplines and approaches; (2) to enhance and add value to current research in these fields and build capacity for future collaborative research; (3) to provide training, support and mentoring for emerging researchers in the field of gender and extended working life; (4) to act as an innovative platform for knowledge exchange and dissemination of good practice among researchers, practitioners, policy-makers, NGOs and other relevant stakeholders including trade unions and employers.

The event was sponsored by the Research Promotional Foundation (R.P.F.) the Cyprus Tourism Organisation (C.T.O.) and the NGO CHANGE: Research and Awareness on Gender Equality.

For more information on the Action IS1409, and the presentations contact This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., Associate Professor, Head of the Business, Accounting and Finance Department, Frederick University.  

Την Συνάντηση επιχορήγησε ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού, το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας και η ΜΚΟ CHANGE: ResearchandAwarenessonGenderEquality.