Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για παραχώρηση κρατικής φοιτητικής μέριμνας 31/03/2018

Οι οικογένειες φοιτητών, οι οποίες εμπίπτουν στις πρόνοιες του περί Κρατικής Φοιτητικής Μέριμνας Νόμου του 2015, θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για κρατική φοιτητική μέριμνα για το ακαδημαϊκό έτος 2017/2018, το αργότερο μέχρι τις 31 Μαρτίου 2018, ανακοίνωσε η Υπηρεσία Φοιτητικής Μέριμνας (ΥΦΜ) του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.

Τονίζεται ότι η προθεσμία της 31ης Μαρτίου 2018, για υποβολή αιτήσεων για παροχή κρατικής φοιτητικής μέριμνας, θα τηρηθεί αυστηρά και οποιεσδήποτε εκπρόθεσμες αιτήσεις θα απορρίπτονται.

Οι σχετικές βεβαιώσεις που χρειάζονται για την υποβολή αίτησης, θα αρχίσουν να ετοιμάζονται από το Πανεπιστήμιο μετά την τελευταία ημερομηνία αφαίρεσης μαθημάτων (26 Φεβρουαρίου) και κατάλογοι με αριθμούς εγγραφής των φοιτητών που έχουν ετοιμαστεί οι βεβαιώσεις τους, θα αναρτώνται στη Λευκωσία στην πινακίδα ανακοινώσεων απέναντι από το ταμείο και στη Λεμεσό στον χώρο υποδοχής του κτιρίου.

Η Υπηρεσία απευθύνει έκκληση όπως οι αιτήσεις υποβάλλονται με όλα τα προβλεπόμενα στοιχεία και δικαιολογητικά που απαιτούνται, ούτως ώστε να καταστεί εφικτή η όσο το δυνατό γρηγορότερη εξέταση των αιτήσεων.

Αίτηση για Κρατική Φοιτητική Μέριμνα για το Ακαδημαϊκό Έτος 2017- 2018

Ενημερωτικό Έντυπο για συμπλήρωση της Αίτησης για Κρατική Φοιτητική Μέριμνα για το Ακαδημαϊκό Έτος 2017- 2018