ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ - ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ ΣΤΟ C@reer Connect / CAREER OPPORTUNITIES - CONNECT TO THE C@reer Connect

*English Text Follows

Είσαι φοιτητής ή απόφοιτος του Πανεπιστημίου Frederick ή του Frederick Institute of Technology;

Χρειάζεσαι καθοδήγηση για να προετοιμάσεις το βιογραφικό σου σημείωμα; Ψάχνεις για θέσεις εργασίας ή υποτροφίες συνέχισης σπουδών στην Κύπρο και στο εξωτερικό;

Το Γραφείο Σταδιοδρομίας και Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Frederick, λειτουργεί τα τελευταία χρόνια το διαδικτυακό εργαλείο σταδιοδρομίας C@reer Connect, το οποίο παρέχεται δωρεάν σε όλους τους φοιτητές και αποφοίτους του Πανεπιστημίου.  Βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Frederick, στο E-Learning στην κατηγορία Miscellaneous.

Το C@reer Connect περιλαμβάνει τρεις κατηγορίες:

- Your DailyCareer: περιλαμβάνει τις πιο πρόσφατες αγγελίες για δουλειές στην Κύπρο και στο εξωτερικό, κατηγοριοποιημένες σε αυτές που αφορούν φοιτητές ή απόφοιτους, ενώ στο τέλος υπάρχουν επιπλέον χρήσιμες πηγές πληροφόρησης για περαιτέρω ενημέρωση.

- InternshipOpportunities: περιλαμβάνει θέσεις εργασίας για πρακτική άσκηση στην Κύπρο και στο εξωτερικό, για φοιτητές και για απόφοιτους.

CareerToolkit: περιλαμβάνει διάφορες κατηγορίες με συμβουλές και παραδείγματα βιογραφικών σημειωμάτων, συνεντεύξεων εργασίας κ.λπ., καθώς και άλλες χρήσιμες πληροφορίες.

Εάν είσαι απόφοιτος και επιθυμείς να έχεις πρόσβαση στο C@reer Connect δήλωσέ το συμπληρώνοντας την αίτηση.  Πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο πρόσβασης στο διαδικτυακό εργαλείο σταδιοδρομίας και κωδικοί πρόσβασης θα σου σταλούν ηλεκτρονικά μετά την υποβολή της φόρμας.   

Εάν είσαι φοιτητής μπορείς να έχεις πρόσβαση στο C@reer Connect χρησιμοποιώντας τους κωδικούς σου.


 

Are you a Frederick University student or graduate?

 Do you need guidance on how to prepare your CV or get ready for an interview? Are you looking for job opportunities or scholarships for continuing your studies?

Frederick University Careers Office offers a free of charge online career tool C@reer Connect, which is provided to all our students and alumni. It can be found at Frederick University's website, at E-Learning in the Miscellaneous category.

C@reer Connect includes three main service categories:

Your DailyCareer: here you will find the latest Work, Training, Internship, Scholarship and Volunteering opportunities in Cyprus and abroad.

- Internship Opportunities: here you will find job positions for internships in Cyprus and abroad, for students and graduates.

Career Toolkit: here you will get a tip, learn a tactic, plan an action or gain motivation, and feel better or empowered to do things that will move you closer to career success.

If you are a graduate student and wish to gain access to the on line Career Tool, please fill in the form. Once you submit the form, you will receive an email pertaining to the relative guidelines and the enrolment key for access.

If you are a student you can access the C@reer Connect using your passwords.