Το Τμήμα Νομικής του Παν. Frederick βασικός εταίρος στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Training for a European Area of Justice για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα

Με ιδιαίτερη επιτυχία στέφθηκε η συμμετοχή μελών του ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Frederick στο διήμερο συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη με θέμα «Προστασία Δικαιωμάτων του Ανθρώπου – Σύγχρονα Ζητήματα στον Ευρωπαϊκό Χώρο».

Το συνέδριο διοργανώθηκε από το Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου στη Θεσσαλονίκη, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Frederick και τον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης. Εντάσσεται στο πλαίσιο του έργου «Training for a European Area of Justice» του προγράμματος JUSTICE της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο συμμετέχει ως συνεργάτης το Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Frederick και συντονιστής είναι το Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου. Στόχος του έργου είναι η συμβολή στην εδραίωση του Ευρωπαϊκού Χώρου Δικαιοσύνης μέσω της αποτελεσματικής και συνεπούς εφαρμογής της νομοθεσίας της ΕΕ στους τομείς των θεμελιωδών δικαιωμάτων με ιδιαίτερη έμφαση στην καταπολέμηση ορισμένων μορφών και εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας μέσω της ποινικοποίησής τους και της προστασίας προσωπικών δεδομένων. Ο στόχος του έργου επιτυγχάνεται μέσω της επιμόρφωσης νομικών επαγγελματιών, ιδιαίτερα δικηγόρων και διαμεσολαβητών, οι οποίοι θα είναι σε θέση να επικαλούνται την αντίστοιχη κοινοτική νομοθεσία σε εθνικό και ευρωπαϊκό πλαίσιο.

Οι εργασίες του διήμερου συνεδρίου διαρθρώθηκαν σε διάφορες θεματικές ενότητες και δόθηκαν εισηγήσεις σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων από εξαίρετα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, του δικαστικού χώρου και από εκπροσώπους ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.

Σε δύο θεματικές ενότητες, και ειδικότερα σε εκείνες που πραγματεύονται θέματα «Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων» και «Εφαρμογής του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων», επικεφαλής ορίστηκαν οι Λέκτορες του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Frederick, Δρ Κωνσταντίνος Κουρούπης και Δρ Βασιλική Καραγκούνη, οι οποίοι, εκτός των εισηγήσεών τους, έχουν αναλάβει και τον συντονισμό τους με τη διεξαγωγή αντίστοιχων σεμιναρίων, που θα πραγματοποιηθούν μελλοντικά στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Frederick.   

Παράλληλα, ως εισηγητές στο διήμερο συνέδριο συμμετείχαν οι διδάσκοντες του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Frederick, ο Δικηγόρος κος Γιώργος Χριστοφίδης και ο πρώην Δικαστής του Ανωτάτου Δικαστηρίου Κύπρου και μέλος της Επιτροπής Καταπολέμησης Ρατσισμού και Ξενοφοβίας στο Συμβούλιο της Ευρώπης, κος Ανδρέας Πασχαλίδης.

Το Τμήμα Νομικής του Πανεπιστήμιο Frederick συγχαίρει θερμά το ακαδημαϊκό προσωπικό που συμμετείχε, καθώς επίσης και το Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου, για την άψογη διοργάνωση του συνεδρίου, αναλαμβάνοντας τη δέσμευση και την ευθύνη διεξαγωγής επιστημονικών συνεδρίων, στο πλαίσιο υλοποίησης του ευρωπαϊκού προγράμματος. 

1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg