Πανεπιστήμιο Frederick: Επιμορφώνει ακαδημαϊκό προσωπικό Πανεπιστημίων στην Ινδία

Τις  δεκαπέντε τελευταίες μέρες μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Frederick (Δρ. Βικτωρία Παύλου, Δρ Νίκλεια Ετεοκλέους, Δρ Χρυσάνθη Κάτζη και Δρ Νικολέττα Χριστοδούλου)  επιμορφώνουν ακαδημαϊκό προσωπικό που έχει επιλεγεί από τα 5 Ινδικά Πανεπιστήμια για την ανάπτυξη αναλυτικού προγράμματος και αξιοποίηση σύγχρονων διδακτικών προσεγγίσεων.

Η επιμόρφωση αυτή γίνεται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου Erasmus+ CABCIN (Establishment of Capacity Building Centers as a Sustainable Solution to Raise the Standards of Teaching Staff in Indian HEls). Ένα έργο στο οποίο το Τμήμα Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Frederick είναι συντονιστής του πακέτου σχεδιασμού και υλοποίησης της επιμόρφωσης του προσωπικού, με εταίρους το Πανεπιστήμιο Wroclaw της Πολωνίας και το Πανεπιστήμιο Gent του Βελγίου και πέντε Πανεπιστήμια της Ινδίας. Το έργο προνοεί επιμορφωτικές δράσεις για επιλεγμένα μέλη (εκπαιδευτές) του ακαδημαϊκού προσωπικού των Πανεπιστημίων με στόχο την ενίσχυση της προσπάθειάς τους για δημιουργία Εκπαιδευτικών Κέντρων Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Διδασκαλίας και την κατάρτισή τους σε σύγχρονες προσεγγίσεις διδασκαλίας και ηλεκτρονικής μάθησης.

Πρόσφατα πραγματοποιήθηκε συνάντηση όλων των εταίρων για συντονισμό, βρισκόμενοι στο ένα τρίτο περίπου υλοποίησης του έργου. Η συνάντηση έγινε στο Πανεπιστήμιο North Maharashtra στο Jalgaon της Ινδίας. Στη συνάντηση έλαβαν μέρος ο υπεύθυνος έρευνας του Πανεπιστημίου Frederick Δρ Αλέξης Ονουφρίου και το μέλος του ακαδημαϊκού προσωπικού Δρ Νικολέττα Χριστοδούλου. Στο πλαίσιο της συνάντησης τους δόθηκε η δυνατότητα να συζητήσουν ευρύτερα ζητήματα ερευνητικής συνεργασίας και ανταλλαγής εμπειριών με τα Πανεπιστήμια της Ινδίας.

Η συμμετοχή του Πανεπιστημίου Frederick στο έργο CABCIN  του προγράμματος Erasmus+ είναι δείγμα της δραστηριοποίησής του σε χρηματοδοτούμενα έργα  με τον ρόλο εμπειρογνώμονα για επαγγελματική κατάρτιση πανεπιστημίων τρίτων χωρών. Η ενεργός συμμετοχή του Πανεπιστημίου Frederick σε διάφορα έργα σε αυτό τον τομέα, σχετίζονται άμεσα με το στόχο που έχει θέσει για Αριστεία στη Διδασκαλία και Μάθηση. Τα τελευταία χρόνια αναπτύσσει πολύπλευρες δράσεις για την επίτευξή του στόχου αυτού μέσω του Κέντρου Αριστείας στη Μάθηση και τη Διδασκαλία, το οποίο προσφέρει προγράμματα κατάρτισης του διδακτικού προσωπικού σε εξειδικευμένα θέματα καινοτόμων διδακτικών πρακτικών, αποτελεσματικής αξιολόγησης και ηλεκτρονικής μάθησης.

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο υπάρχουν στην ιστοσελίδα http://cabcin.pwr.edu.pl/.

1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg