Ολοκλήρωση του επιμορφωτικού προγράμματος κατάρτισης Διαμεσολαβητών του Πανεπιστημίου Frederick

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το επιμορφωτικό πρόγραμμα κατάρτισης Διαμεσολαβητών του Πανεπιστημίου Frederick, το οποίο πραγματοποιήθηκε από το Εκπαιδευτικό και Εξεταστικό Κέντρο Frederick.Το πρόγραμμα ήταν επιχορηγημένο από την ΑνΑΔ και σε αυτό συμμετείχαν εργοδοτούμενοι επιχειρήσεων και άνεργοι νομικοί και μη.

Η διαμεσολάβηση, ως εναλλακτικό μέσο επίλυσης διαφορών, προβλέπεται στην Κύπρο ήδη από το 2012, μετά από σχετική Οδηγία της Ε.Ε., που επέβαλε στα Κράτη- Μέλη της μεταξύ άλλων να εξασφαλίσουν μια ισορροπημένη σχέση μεταξύ της διευθέτησης των υποθέσεων εντός και εκτός δικαστηρίων. Η ανάγκη δε προώθησης του θεσμού επιβάλλεται και μετά τις πρόσφατες αξιολογήσεις του εθνικού μας συστήματος απονομής δικαιοσύνης, που έφεραν την Κύπρο στις τελευταίες θέσεις εντός της Ε.Ε., λόγω ιδίως της μεγάλης καθυστέρησης στην έκδοση αποφάσεων.

Σκοπός του προγράμματος ήταν η παροχή πλήρους εκπαίδευσης και η ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων του διαμεσολαβητή, όπως προβλέπονται από την Κυπριακή και διεθνή νομοθεσία και πρακτική.  Η εκπαίδευση έγινε από εκπαιδευτές με ευρεία και πολυετή εμπειρία στον χώρο. Χρησιμοποιήθηκαν οι πλέον σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας που έκαναν το μάθημα διαδραστικό και συναρπαστικό. Στις 40 ώρες του προγράμματος, οι συμμετέχοντες πέραν από τις θεωρητικές γνώσεις, εξασκήθηκαν πρακτικά και οι ίδιοι στη διαμεσολάβηση, μέσα από role plays και προσομοιώσεις πραγματικών διαπραγματεύσεων.

Μετά τις 40 ώρες του προγράμματος και τις εξετάσεις, οι πρώτοι 18 διαπιστευμένοι από το Πανεπιστήμιο Frederick διαμεσολαβητές είναι έτοιμοι να αναλάβουν δράση, μιας και έχουν πλέον τη δυνατότητα να εγγραφούν στο Μητρώο Διαμεσολαβητών που τηρεί το Υπουργείο Δικαιοσύνης και να εργαστούν ως διαμεσολαβητές.

Το Πανεπιστήμιο Frederick συγχαίρει θερμά τους συμμετέχοντες και εύχεται σε όλους μια επιτυχημένη επαγγελματική πορεία!

1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg