ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019

Η Σχολή Επιστημών της Αγωγής και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Frederick δέχεται αιτήσεις από υποψήφιους φοιτητές μέχρι τις 31 Μαΐου 2018 για μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα σπουδών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2018-2019. Οι θέσεις προκηρύσσονται για τα ακόλουθα προγράμματα σπουδών (σε παρένθεση αναγράφεται το άτομο επικοινωνίας για κάθε πρόγραμμα):

Διδακτορικά Προγράμματα (Λευκωσία)

 1. Διδακτορικό πρόγραµµα στις Επιστήµες της Αγωγής (PhD) (15 θέσεις) (Δρ Ρίτα Παναούρα, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Δρ Νίκλεια Ετεοκλέους This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
 2. Διδακτορικό πρόγραµµα στην Περιβαλλοντική Αγωγή (PhD) (5 θέσεις) (Δρ Ρίτα Παναούρα, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Δρ Νίκλεια Ετεοκλέους This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
 3. Διδακτορικό πρόγραµµα στην Κοινωνική Εργασία (PhD) (3 θέσεις) (Δρ Παναγιώτης Αλτάνης, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Μεταπτυχιακά Προγράμματα (Λευκωσία)

 1. Μάστερ στην Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη (MSc) (25 θέσεις) (Δρ Χρυσάνθη Κάτζη, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
 2. Μάστερ στην Αγωγή και Προαγωγή Υγείας (MSc) (25 θέσεις) (Δρ Μάρθα Αποστολίδου, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
 3. Μεταπτυχιακό πρόγραμμα επιπέδου Μάστερ στην Κοινωνική Εργασία και Κοινωνική Διοίκηση (MA) (25 θέσεις)
 • Κατεύθυνση: Κλινική Κοινωνική Εργασία με Οικογένειες, Παιδιά και Εφήβους
 • Κατεύθυνση: Κοινοτική Ανάπτυξη και Κοινωνική Διοίκηση (Δρ Παναγιώτης Αλτάνης, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Μεταπτυχιακά Προγράμματα (Λεμεσός)

 1. Μάστερ στα Αναλυτικά Προγράµµατα και τη Διδασκαλία (MEd) (25 θέσεις) (Δρ Kατερίνα Καρατάσου, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
 2. Μάστερ στη Συμβουλευτική και Επαγγελµατική Καθοδήγηση (MA) (25 θέσεις) (Δρ Λουκία Δημητρίου, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Εξ Αποστάσεως

 1. Μάστερ στα Αναλυτικά Προγράµµατα και τη Διδασκαλία (MEd) (ομάδες 30 φοιτητών) (Δρ Κατερίνα Καρατάσου, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
 2. Μάστερ στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (MSc) (ομάδες 30 φοιτητών) (Δρ Βασίλειος Μακράκης, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
 3. Μάστερ στη Διοίκηση Σχολικών Μονάδων (ΜΑ) (ομάδες 30 φοιτητών) (Δρ Στέλιος Ορφανός, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
 4. Μάστερ στην Ειδική Εκπαίδευση (ΜΕd) (ομάδες 30 φοιτητών) (Δρ Νάταλη Λοϊζίδου, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
 5. Μάστερ στην Εκπαίδευση Ενηλίκων (MΑ) (ομάδες 30 φοιτητών) (Δρ Νίκλεια Ετεοκλέους , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Κριτήρια Εισδοχής

Οι υποψήφιοι στα Διδακτορικά Προγράμματα πρέπει να κατέχουν αναγνωρισμένο μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε συναφές γνωστικό αντικείμενο. Οι υποψήφιοι στα Μεταπτυχιακά Προγράμματα πρέπει κατέχουν αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών πανεπιστημιακού επιπέδου. Όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν εξαίρετη γνώση της Αγγλικής.

Υποβολή Αίτησης

Όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν εγκαίρως αίτηση, η οποία πρέπει να περιλαμβάνει:

 • Έντυπο Αίτησης Εισδοχής, διαθέσιμο στο διαδίκτυο (http://www.frederick.ac.cy/fu_documents/application_form.pdf)
 • Δύο (2) Συστατικές Επιστολές
 • Έκθεση Ερευνητικών Ενδιαφερόντων και Επαγγελματικών Επιδιώξεων
 • Αντίγραφο του/των τίτλων σπουδών και αναλυτικές βαθμολογίες
 • Σύντομο βιογραφικό σημείωμα

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Γραφείο Εισδοχής του Πανεπιστημίου Frederick στη Λευκωσία και Λεμεσό, στο τηλέφωνο +357-22394394, στην ηλεκτρονική διεύθυνση This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., καθώς και στο άτομο επικοινωνίας του κάθε προγράμματος.

Δίδακτρα

Τα δίδακτρα για τα Μεταπτυχιακά προγράμματα είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Frederick (http://www.frederick.ac.cy/admissions/tuition-fees-and-expenses).