ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ FREDERICK: «ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ MΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»

Με μεγάλο ενδιαφέρον σύνεδροι από την Ελλάδα, την Κύπρο και το διεθνή χώρο συμμετείχαν στο διεθνές συνέδριο με θέμα τις ψυχολογικές επιδράσεις της διάχυσης της μαζικής επικοινωνίας στην καθημερινότητα, το οποίο διοργανώθηκε από το Πρόγραμμα Ψυχολογίας, της Σχολής Επιστημών της Αγωγής και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Frederick. Η μεγάλη συμμετοχή ακαδημαϊκών, ερευνητών, φοιτητών και κοινού υπογραμμίζει το ερευνητικό και επιστημονικό ενδιαφέρον της διερεύνησης του ρόλου της ψυχολογίας στην ερμηνεία επίκαιρων κοινωνικών ζητημάτων όπως είναι η επίδραση των μέσων μαζικής ενημέρωσης και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Προσκεκλημένοι ομιλητές ήταν οι διακεκριμένοι στον τομέα τους ακαδημαϊκοί Γιώργος Πλειός, Καθηγητής Κοινωνικής και Πολιτικής Ανάλυσης της Επικοινωνίας, Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και Επισκέπτης Καθηγητής του Τμήματος Δημοσιογραφίας, Επικοινωνίας και ΜΜΕ του Πανεπιστημίου Frederick και Στάμος Παπαστάμου Καθηγητής Πειραματικής Κοινωνικής Ψυχολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Οι επιστημονικές εργασίες του συνεδρίου επικεντρώθηκαν στους ακόλουθους κύριους θεματικούς άξονες: (α) Αναπαραστάσεις της αυτοεικόνας και της απόκλισης στα ΜΜΕ, (β) Διάχυση των μηχανισμών επικοινωνίας στους τομείς της κοινωνικοποίησης, της εκπαίδευσης και της εργασίας, (γ) Αναπαραστάσεις βιωμάτων στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, και (δ) Πολιτικές διαστάσεις των μορφών μαζικής επικοινωνίας.  

Οι φοιτητές του προγράμματος Ψυχολογίας του Τμήματος είχαν την ευκαιρία πέρα από την παρακολούθηση των επιστημονικών εργασιών του συνεδρίου, να εμπλακούν στην ανάπτυξη ερευνών με την επίβλεψη ακαδημαϊκών τους και να βιώσουν την εμπειρία παρουσίασής τους στο πλαίσιο του συνεδρίου. Αναγνωρίζοντας τη σημασία της επιστημονικής συζήτησης του επίκαιρου θέματος του συνεδρίου, ο Εκδοτικός Οίκος Πεδίο ανέλαβε την έκδοση των Πρακτικών και ως χορηγός του συνεδρίου δώρισε 25 σχετικά με το θέμα βιβλία στη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Frederick.